KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Sertifika Programları

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI Sertifika Programı

Program katılımcıları eğitim sonunda madde bağımlılarına yönelik koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında beceri sahibi olacaklardır. Madde bağımlılığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarda madde bağımlılarına yönelik çalışmalarda sahip oldukları müdahale tekniklerini uygulama fırsatı elde edeceklerdir.

Detay

Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı

Mali yönden zor durumdaki borçlular için 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren İcra ve İflas Kanunu’nun yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgilerin katılımcıya aktarılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, konkordato başvurusunun yapılması, başvurunun borçlu ve alacaklılar bakımından hukuki sonuçları ve sürecin işleyişi konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca, konkordato başvurusuyla birlikte mahkemeye sunulması gereken ‘konkordato projesi’ ve bağımsız denetim şirketleri tarafından hazırlanması öngörülen ‘finansal analiz raporları” hakkında mali ve hukuki konular ele alınmaktadır.

Detay

Robotik Öğretmen Sertifika Programı

Günümüz teknolojik gelişmeleriyle birlikte artık okullarımızda Maker ve Robotik dersleri ön plana çıkmaktadır. Sizlerde bu değişikliğin bir parçası olarak okullarınızda Maker Hareketi ve Robotik Projelerinizi başlatabilirsiniz. Bu projeler ile geleceğin mühendis ve bilim insanlarını yetiştirip aynı zamanda robotik yarışmalara katılarak okulunuzun adını Ulusal ve Uluslararası platformlarda duyurabilirsiniz.

Detay

İHA-O İHA-1 PİLOTAJ EĞİTİM PROGRAMI

İHA PİLOT ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER Türkiye Hava Sahasında, 500 gr ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların sisteme kayıt olmaları ve SHGM onaylı pilotaj sertifikası almaları zorunludur.

Detay

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar. Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bundan sonra Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklar.

Detay

İŞ HUKUKUNDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

Bilirkişilik mevzuatı çerçevesinde bilirkişilik bölge kurulu bünyesinde oluşturulan bilirkişilik siciline kayıtlı olabilmek ve bireysel iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hesap bilirkişiliği yapabilmek için asgari 24 saatlik nitelikli hesaplamalar eğitimi almış olmak gerekir. Eğitim programı bilirkişilik yapmak isteyenlere yönelik olarak hazırlanmış olmakla birlikte iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk yapan hukukçuların da iş hukukundan kaynaklanan alacak iddialarında hesaplama yapabilecek nitelikte olması önemli hale gelmiştir. Buna göre hem bilirkişilik yapabilmek için hem de daha etkin arabuluculuk yapabilmek için söz konusu eğitimin alınması büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında mesleki gelişim anlamında da insan kaynakları profesyonelleri, avukatlar, SMMM’ler, YMM’ler ile iş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler eğitimden istifade edebilecektir.

Detay

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi

Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimleride tamamen gerçek hesaplar üzerinden sizinle birebir uygulamalı ders yapıyoruz. Sizlere doğru hedef kitleye doğru zamanda doğru yerde en düşük bütçeyle ulaşmayı öğreteceğim. Danışmanlığını yaptığım bir çok firmada uyguladığım stratejileri sizler de öğrenecek ve kendi markanız için uygulayabileceksiniz. Özellikle e-ticaret sektöründe edindiğim bir çok tecrübe ile siz de satışlarınızı ikiye katlayacaksınız.

Detay

Uygulamalı SPSS İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Temel SPSS eğitimi özellikle Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ve Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyeleri için hazırlanmıştır. Ancak eğitim, bu programı öğrenmek isteyen tüm araştırmacıların ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Detay

SPK Gayrimenkul ve Konut Değerleme Uzmanlığı Hazırlık Eğitimi

Sermaye piyasası faaliyet alanlarından herhangi birinde aşağıda belirtilen görevlerde çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin Gayrimenkul Değerleme Lisansı almaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olabilmek için sınava girecek olan adayların bölüm fark etmeksizin 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekmektedir. En çok merak edilen konu bölüm konusudur. Hangi bölümden olduğunuz farketmiyor. Türkiye’deki sisteme göre 4 yıllık üniversite mezunu olan ve/ya YÖK tarafından kabul edilmiş üniversitelerden mezun olmuş herkes sınava başvurabilir. Başarılı olursa da lisans alabilir.

Detay

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” çerçevesinde verilecek olan 75 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonunda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticisi/Eğiticisi adaylarına, eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda KTO Karatay Üniversitesi KARSEM tarafından, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticisi Sertifikası” verilecektir.

Detay

İslamda Ticaret Hayatı ve İslami Finans Uygulamaları

Programın önde gelen amacı, İslami katılım bankacılığı, İslami finansal kurumlar, araçlar ve fonlama mekanizmaları başta olmak üzere İslam ekonomisine ve finansına dair modern tekniklerin öğrencilere aktarılması ve bu alanda öncü yöneticiler yetiştirilebilmesidir. Bu bağlamda, öğrencilere İslam ekonomisi ve finansı ilgili tüm temel ve güncel bilgiler aktarılarak, mevcut veya muhtemel meslek yaşamlarında bu alanda yetkinleşmeleri sağlanacaktır.

Detay

FinansalTablo Analizi Eğitimi

Bu eğitime işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin katılarak, finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Detay

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Sertifika Programı

Etkin ve verimli bir yönetimin temelinde Stratejik Planlama yer alır. Stratejik Planlama; bir kuruluşun mevcut durumunu analiz etmek, ulaşılmak istenen yeri belirlemek ve bu yere nasıl ulaşılacağı araştırmak için en etkili yönetim aracıdır. Stratejik planlama eğitimi, kuruluşlarında strateji belirleyecek ve/veya Stratejik Plan hazırlayacak olan yöneticilere aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar; Stratejik Planlama ile ilgili temel kavramları ve prensipleri algılatmak, Stratejik Planlama sürecini oluşturma ve yürütme becerisini kazandırmak.

Detay