KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Sertifika Programları

İHA-O İHA-1 PİLOTAJ EĞİTİM PROGRAMI

İHA PİLOT ADAYLARINA YÖNELİK EĞİTİMLER Türkiye Hava Sahasında, 500 gr ve üzeri İHA uçurmak isteyen pilotların sisteme kayıt olmaları ve SHGM onaylı pilotaj sertifikası almaları zorunludur.

Detay

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi

Facebook ve Instagram reklamcılığı eğitimleride tamamen gerçek hesaplar üzerinden sizinle birebir uygulamalı ders yapıyoruz. Sizlere doğru hedef kitleye doğru zamanda doğru yerde en düşük bütçeyle ulaşmayı öğreteceğim. Danışmanlığını yaptığım bir çok firmada uyguladığım stratejileri sizler de öğrenecek ve kendi markanız için uygulayabileceksiniz. Özellikle e-ticaret sektöründe edindiğim bir çok tecrübe ile siz de satışlarınızı ikiye katlayacaksınız.

Detay

Temel Arabuluculuk Eğitimi Ankara Barosu Grubu

EĞİTİM KATILIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR 1. Hukuk fakültesi mezunu olma şartı vardır. (Katılımcının Sorumluluğundadır.) 2. 5 Yıllık mesleki deneyimi olanlar eğitime katılabilir. (Katılımcının Sorumluluğundadır.)

Detay

BAĞIMLILIK DANIŞMANLIĞI Sertifika Programı

Program katılımcıları eğitim sonunda madde bağımlılarına yönelik koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında beceri sahibi olacaklardır. Madde bağımlılığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarda madde bağımlılarına yönelik çalışmalarda sahip oldukları müdahale tekniklerini uygulama fırsatı elde edeceklerdir.

Detay

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programı

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, "Bilirkişilik Yönetmeliği" 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre; adli ve idari yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğu getirilmiştir. Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar bundan sonra bilirkişilik yapamayacaklar. Bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bir eğitimdir. Temel eğitim, 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşur. Eğitimlerini tamamlayan katılımcılara temel eğitimi tamamladıklarına dair bir belge verecektir. Bilirkişilik temel eğitimine katılarak sertifika sahibi olan kişiler, Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıkları tarafından yapılan bilirkişilik ilanında belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde, almış oldukları sertifika ile birlikte bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bundan sonra Bilirkişilik Temel Eğitimi almayanlar, bilirkişilik için başvuruda dahi bulunamayacaklar.

Detay

Robotik Öğretmen Sertifika Programı

Günümüz teknolojik gelişmeleriyle birlikte artık okullarımızda Maker ve Robotik dersleri ön plana çıkmaktadır. Sizlerde bu değişikliğin bir parçası olarak okullarınızda Maker Hareketi ve Robotik Projelerinizi başlatabilirsiniz. Bu projeler ile geleceğin mühendis ve bilim insanlarını yetiştirip aynı zamanda robotik yarışmalara katılarak okulunuzun adını Ulusal ve Uluslararası platformlarda duyurabilirsiniz.

Detay

İŞ HUKUKUNDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

Bilirkişilik mevzuatı çerçevesinde bilirkişilik bölge kurulu bünyesinde oluşturulan bilirkişilik siciline kayıtlı olabilmek ve bireysel iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hesap bilirkişiliği yapabilmek için asgari 24 saatlik nitelikli hesaplamalar eğitimi almış olmak gerekir. Eğitim programı bilirkişilik yapmak isteyenlere yönelik olarak hazırlanmış olmakla birlikte iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk yapan hukukçuların da iş hukukundan kaynaklanan alacak iddialarında hesaplama yapabilecek nitelikte olması önemli hale gelmiştir. Buna göre hem bilirkişilik yapabilmek için hem de daha etkin arabuluculuk yapabilmek için söz konusu eğitimin alınması büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında mesleki gelişim anlamında da insan kaynakları profesyonelleri, avukatlar, SMMM’ler, YMM’ler ile iş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler eğitimden istifade edebilecektir.

Detay

EngelSİZ Drama (Yaratıcı Drama Atölyesi)

Eğitim Konuları Hazırlık ısınma (Tanışma, Kaynaşma ve Uyum) Özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı Özel gereksinimli çocuk olmak Özel gereksinimli çocuğa sahip olmak Özel gereksinimli çocukların eğitimi ve eğitim ortamının düzenlenmesi Değerlendirme

Detay

NUMEROLOJİDE İSİM ANALİZİ TEMEL SEVİYE EĞİTİMİ

Numeroloji ne için kullanılabilir? • Daha çok farkındalığa sahip olmak ve kendini anlamak, • Başkalarını daha iyi anlayarak ilişkileri geliştirmek, • Gelecek öngörüleri yapabilmek • Hayatın önemli olaylarını kavramak • Daha uygun bir kariyer seçmek • Bir iş, ürün, marka yada kitap ismi ve benzeri seçimi için kullanılır. Kişinin Numerolojisini Bilmesinin Yararları; • Kişiye yol haritası sunar. Böylece nereye gittiğinizi görürsünüz. • Yaşama amacınızı kuvvetlendirir. • Doğru yolda olduğunuz konusunda güveninizi tazeler. • Diğerlerini daha iyi anlamanız için bir araç olur. • Önünüze çıkan fırsatlardan yararlanma olanağı verir. • Güçlü ve zayıf yanlarının farkında olmanızı sağlar. • İnsana kavrayış yeteneği katar. • Potansiyelinizi ortaya çıkarır. • Hedef belirleme konusunda yardımcı olur.

Detay

0-36 Ay Çocuk Bakım Sertifika Programı (Uzaktan Eğitim)

Eğitimin Temel Amacı: Eğitimin temel amacı, Çocuk Bakım Uzmanlığı ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, Çocuk Bakım Uzmanlığı hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır. Bunun yanında Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmek.

Detay

RPA Geliştici Eğitimi

Kronnika Platforma giriş 2. Scenerio Designer Activity paneli fonksiyonları 3. Web otomasyonu 4. Excel otomasyonu 5. Outlook otomasyonu 6. Örnek vaka çalışması

Detay

ETKİLİ SUNUM VE TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİ

Her an çevremizle iletişim hâlindeyiz ve bu çift yönlü iletişim içerisinde kendini doğru ifade edebilmek, bildiğini karşı tarafa doğru aktarabiliyor olmak kişinin iş ve özel yaşamında büyük önem taşımaktadır. Hem anlamak hem de anlaşılmak için farklı yöntemler öğrenerek hayatımızı daha kolaylaştırmayı başarabiliriz. Bu eğitim programı da, katılımcıların sunum yaparken doğallıktan uzaklaşmadan, davranış değişimine odaklı kendilerine özgü bir stil geliştirmelerini, profesyonel sunum tekniklerini özümsemelerini, dili doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirebilmelerini, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurabilmelerini ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin iletilmesini amaçlar.

Detay

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

“Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı” çerçevesinde verilecek olan 75 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonunda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticisi/Eğiticisi adaylarına, eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda KTO Karatay Üniversitesi KARSEM tarafından, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticisi Sertifikası” verilecektir.

Detay

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Sertifika Programı

Etkin ve verimli bir yönetimin temelinde Stratejik Planlama yer alır. Stratejik Planlama; bir kuruluşun mevcut durumunu analiz etmek, ulaşılmak istenen yeri belirlemek ve bu yere nasıl ulaşılacağı araştırmak için en etkili yönetim aracıdır. Stratejik planlama eğitimi, kuruluşlarında strateji belirleyecek ve/veya Stratejik Plan hazırlayacak olan yöneticilere aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar; Stratejik Planlama ile ilgili temel kavramları ve prensipleri algılatmak, Stratejik Planlama sürecini oluşturma ve yürütme becerisini kazandırmak.

Detay