KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Mesleki Eğitimler

Dış Ticaret Uzmanlığı

Konya ve çevresindeki işletmelerin sahip ve yönetici pozisyonundaki KOBİ’lerde ihracat bilincini, felsefesini ve mantığını olgunlaştırmak. - Konya ve çevresindeki işletmelerin ihracat-ithalat sürecinde yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak. - İhracatçı - İthalatçı ara elemanların yetişmesine yardımcı olarak, bölgesel istihdamı artırmak. - KTO Karatay Üniversitesi’nin bölgesel ve ulusal sorunların çözümüne katkısını artırmak. - İhracatla ilgili eğitim programlarının kurumsallaşmasını ve sürekliliğini sağlamak.

Detay