KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Uzaktan Eğitim

Montessori Eğitimi

Montessori eğitimi temelde kişiliğin oluşumu üzerinde durmaktadır. Maria Montessori bunu açıkça şu şekilde ifade etmektedir: “Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.” Çocuk, özeldir, tektir. Kendine has bir varlıktır. Çocuk etrafındaki maddesel dünyayı absorbe eder, gelecekte yetiştireceği kişi modelini biçimlendirir. “Çocuk, insanların mimarıdır.” Bu mimarlar farkında olmadan içlerindeki inşa planına uyarak kendi ritimleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Bu gelişime yetişkinler etki edemezler çünkü onlar inşa planını bilmemektedirler. Ancak, bir yetişkinin zamansız müdahalesi ya bu inşa planını tahrip edebilir ya da yanlış bir yöne yönlendirebilir. Montessori Eğitiminin temel taşlarından birisi hazırlanmış çevredir. Çocuklar hazırlanmış çevredeki Montessori materyallerinden, bireysel ilgi ve eğilimine göre bağımsız olarak seçim yaparlar. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Çocuklara istedikleri kadar tekrar etme imkanı sunulur. Erken öğrenen yeni bir çalışmaya geçebilecektir, çünkü öğrenmede herkesin farklı bir ritmi vardır. Materyallerdeki hata kontrolü çocuğun kendi hatasını bulmasıyla gerçekleşir. Başka birinden uyarıya, onaya ve düzeltmeye gerek kalmaz. Kendi kendisini düzeltmesine olanak sağlar. Böylece yetişkinden bağımsızlaşmak doğal olarak gerçekleşir. Çocuğun güçlü bir karakterde yetişmesini sağlamak için “bir bakıma fiziksel ve ruhsal bir hijyene” ihtiyaç vardır. Bu durumda yetişkinlerin görevi çocuğun içindeki yeteneği ve gizil gücü uyandırmak ve onları gelişim sürecinde desteklemektir. Montessori okullarında çocuklar, istedikleri materyalle, istedikleri zaman, istedikleri yerde calışırlar. Dolayısıyla Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır. “Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.

Detay

Süt Artırma Teknikleri Eğitimi

Türkiye'de ilk emziren anneler ve anne adayları için Uluslararası Kurul Sertifikalı Emzirme Danışmanı KTO Karatay Üniversitesi Ebelik Bölüm Başkanı Prof..Dr. Güliz ONAT tarafından hazırlanan uzaktan eğitim programı

Detay

Reggio Emilia Yaklaşımı Eğitimi

Eğitimin Hedefi: Reggio Emilia Yaklaşımı’yla ilgili teorik bilgi edinme, Diğer Altarnatif sistemler ile karşılaştırılması Projeler nasıl doğar, nasıl gelişir nasıl sonuçlandırılır?

Detay

İş Mükalatlarında Etkili İletişim

MÜLAKATLARDA BAŞARILI OLMA ve ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİNDE: Mülakatlarda kullanmanız gereken dil ne olmalıdır, beden dili nasıl kullanılır, profesyonel ve etkili beden dili kullanırken samimiyetsiz ve itici görünmemenin yolları nelerdir, samimi ancak bir o kadar da mesafeli bir mülakat süreci nasıl olmalıdır, mülakat öncesindeki ve sonrasındaki hazırlıklar nasıl yapılır, mülakat sırasında yapılan en yaygın ve en büyük yanlışlardan nasıl kaçınılır, zor sorular nasıl cevaplanır, stres mülakatları nasıl aşılır, heyecan dost mudur düşman mıdır, nefes teknikleri mülakatta işe yarar mı, mülakat heyeti ile nasıl iletişim kurulur, mülakatta etkili iletişim nasıl olur, aday olarak hangi soruları sormak doğrudur gibi birçok konuda doğru, etkili ve hayalini kurduğunuz işi size yaklaştıracak bir mülakat geçirmeniz için gerekli bilgileri ve uygulamaları sunan kıymetli bir eğitim içeriği sizleri bekliyor.

Detay

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı

Bu eğitim ile gündelik hayatta çok etkin bir biçimde kullanılmakta olan sosyal ağların eğitimde nasıl kullanılacağı öğretmenlere ve öğretmen adaylarına uygulamalı bir biçimde aktarılacaktır.

Detay

Transaksiyonel Analiz ile Liderlik Eğitimi

Transaksiyonel Analiz insanlar arası ilişkilerin çözümlenmesini bize sunarken, çözümlemelerden yola çıkarak amacımıza uygun yeni ilişkiler geliştirebilmemize olanak sağlar. Bu eğitim yöneticilere ve yönetici adaylarına ilişkileri analiz edebilme, bireylerin yaşam pozisyonlarını fark edebilme ve ortak amaçlara yönelik yeni ilişkiler geliştirebilmelerine yönelik beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır

Detay

Transaksiyonel Analiz ile Koçluk Eğitimi

Transaksiyonel Analiz, teorik ve felsefi olarak, insanın psikolojik yapısını açıklamak ve yorumlamakla birlikte insanlar arası ilişkilerin analiz edilebilmesi için bir alt yapı sunmaktadır. Böylece eğitimi alan birey; Okullarda eğitimin daha verimli hale getirilmesinde, eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesinde, Sosyal organizasyonlarda başarıyı arttırmak için (Sanayi ve endüstri kuruluşlarında, hizmet sektöründe, ticari kuruluşlarda vb.), Yönetici ve lider eğitiminde, Self Terapi’de(Kendi kendini sağaltma) Ve ilişki Koçluğunda bu yeni bilgileri kullanabilir.

Detay

Online Eğitimde Etkili Ol

Eğitim alan kişi eğitim sektöründe ve bu sektörün dışında online konferanslar ve online görüşmelerde fark yaratacak. Online ortamlarda kendini ifade edebilmesi çok daha kolay hale gelecek. Eğitim ve eğitim dışı yaşantısında bu eğitimden elde edeceği kazanımları kullanarak kendine gerekli olan online ders ve ders dışı materyaller üretebilecek. Grup çalışmalarını online ortamda çok daha kolay yönetebilecek. Disiplinler arası çalışmalarda ve katıldığı projelerde daha az enerji harcayarak daha etkili sonuçlar elde edebilecek.

Detay

Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Etkili Sınıf Yönetimi ve Öğretim Tasarımı Uygulayıcı Sertifika Programı

Eğitim alan kişi eğitim sektörünün dışında ise ev yaşantısında çocukları ile, eğitim sektöründe görev yapıyor ise öğrencileri ile bu eğitimden elde edeceği kazanımları çocuklarının gelişiminde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecektir. Öğretmenler çeşitli uyaranlarla çocuklarla felsefe yapmayı öğrenecek, P4C’yi dersleriyle ilişkilendirerek kullanabileceklerdir.

Detay

Stem Uygulayıcı Eğitimi

Eğitim alan kişi 21. yy. becerilerini geliştiren STEM ders tasarımları yapabilir. Gerçek yaşam problemlerini içeren müfredat temelli senaryolar oluşturabilir. Eğitim sektörünün dışında ise ev yaşantısında çocukları ile, eğitim sektöründe görev yapıyor ise öğrencileri ile bu eğitimden elde edeceği kazanımları çocuklarının gelişiminde disiplinler arası çalışmalarda kullanabilecektir.

Detay

Python ile Programlamaya Giriş (Uygulamalı)

Python programlama dili son yıllarda en çok tercih edilen diller arasında yer almaktadır. Özellikle zengin kütüphaneleri ile bilimsel çalışmalar başta olmak üzere masaüstü, web ve mobil uygulama geliştirme noktasında kolay kullanımı ile dikkat çekmektedir. Programlamaya ilk kez adım atacak olan kişiler için kullanım kolaylığı bakımından Python dili ile başlamak bir avantaj olacaktır. Bu kursta programlamanın temel kavramları Python dili kullanılarak aktarılmaya çalışılacaktır. Bu kursta öğrenilen kavramlar diğer programlama dillerini öğrenmek isteyen kişiler için de önemli bir temel oluşturacaktır.

Detay

SPSS İle Nicel Veri Analizi Eğitimi

Eğitim alan kişi öğrenilen temel istatistik bilgileri ile SPSS programında uygulamalar yapabilir, bilimsel araştırmaları için SPSS programından elde ettiği sonuçları yorumlayabilir ve kullanabilir.

Detay

Online Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları

Ölçme değerlendirme eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçası olup öğrencilerin hedeflere ulaşama sürecinde ölçme değerlendirme süreci önemli görülmektedir. Senkronize uzaktan eğitim modülleri ile gerçekleştirilen öğretim sürecinin sonunda öğrencilerde kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için ölçme değerlendirme yaklaşımlarının online üzerinde nasıl yapılması gerektiği ile ilgili öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlamaktadır. Özellikle süreç ve sonucun birlikte değerlendirildiği çağdaş ölçme değerlendirme yaklaşımları, e-portfolyo kapsamında yer alan çağdaş ölçme değerlendirme tekniklerinin online eğitim sürecinde nasıl uygulanması gerektiği konusunda eğitim verilecektir. Bu sayede öğretmenlerin senkron uzaktan eğitim sürecinde hangi araçları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Detay