KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

KARSEM, “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında düzenlenen Sayacılık kursumuz başarı ile tamamlandı.

KARSEM, “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında düzenlenen Sayacılık kursumuz başarı ile tamamlandı.

KARSEM, “Hayata Fırsat Projesi” kapsamında düzenlenen Sayacılık kursumuz başarı ile tamamlandı.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) iş birliğinde “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” Projesinin Konya İlindeki eğitimlerini düzenlemektedir. Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesini hedefleyen Kısa adı “Hayata Fırsat” olan proje kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından 9 farklı alanda mesleki ve teknik eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler kapsamında çıraklığa yönlendirme hem de girişimciliğe destek programları düzenlenmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü (UİGM) iş birliğinde “Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” Projesinin Konya İlindeki eğitimlerini düzenlemektedir. Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi toplulukların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesini hedefleyen Kısa adı “Hayata Fırsat” olan proje kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) tarafından 9 farklı alanda mesleki ve teknik eğitimler düzenlemektedir. Eğitimler kapsamında çıraklığa yönlendirme hem de girişimciliğe destek programları düzenlenmektedir.

KTO KARATAY Üniversitesi Sürekli Eğitim merkezi (KARSEM) tarafından düzenlenen 124 Saatlik Sayacılık eğitimi 11.07.2019 tarihinde başlamış olup, toplamda 19 kursiyer eğitimleri başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Sayacılık eğitim programında 17 Geçici Koruma Kapsamında bulunan Suriyeli ve 2 adet Türk vatandaşı eğitim almıştır. Mezunlar KARSEM sertifikası alacaktır. Proje kapsamında KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından toplam 152 kursiyerin faydalanması amaçlanmıştır.

Üniversitenin Konya Ticaret Odası Üniversitesi olması hasebiyle kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler iş bulma konusunda KARSEM tarafından firmalara yönlendirilmektedirler.

Şu ana kadar KARSEM tarafından düzenlenen kurslar;

•Su Bazlı Boyacılık Kursu

•Dış Ticaret Kursu

•Adli Kalem İşleri Kursu

•Ön Muhasebe Kursu

•Dokuma Yüzey Makineciliği Kursu

•Kadın Temel Etek Dikimi Kursu

•AutoCAD Kursu

•Sayacılık Kursu

 

Toplam 40 saatlik Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Döküm kursu da planlanmaktadır.

 

 

 

“TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLER VE EV SAHİBİ TOPLULUKLAR İÇİN İŞ YARATMA VE GİRİŞİMCİLİK FIRSATLARI” PROJESİ GENEL BİLGİ

 

Süre: 1 Şubat 2018 - 31 Ocak 2020 (24 ay)

Finansman: “MADAD FONU” (Suriye Krizine Müdahale için AB Bölgesel Güven Fonu) Hedef İller: Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay.

 

NE?

Avrupa Birliği’nin 11,6 milyon Avro katkısıyla, 24 ay sürecek olan "Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları” Projesi Şubat 2018’den bu yana ILO Türkiye Ofisi ve belirli faaliyetler için IOM ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje’nin hükümet tarafında genel koordinasyonunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmiştir. Proje, Avrupa Birliği tarafından sağlanan fon ile gerçekleştirilmektedir.

 

Proje, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKAS) ve ev sahibi toplulukları ekonomik ve sosyal olarak güçlendirmek ve dayanıklılıklarını artırmak amacıyla hayata geçirilmektedir. Proje’nin temel hedefleri, GKAS ve ev sahibi Türk toplulukları için insana yakışır işlere erişimi kolaylaştırmaya yönelik olarak vasıflı, yetkin ve üretken emek arzını artırmak; istihdam yaratmak ve girişimcilik imkânlarını canlandırmak üzere belirlenen sektörler ve coğrafyalarda iş geliştirme ve ekonomik büyüme için elverişli ortam yaratmak; ve kapsayıcı kalkınma stratejilerinin uygulanmasında işgücü piyasası yönetişim kurumları ve mekanizmalarına destek sağlamaktır.

 

Hem Suriyeli mültecileri hem de ev sahibi toplulukları hedefleyen önlemler, işgücü piyasası arzını güçlendiren faaliyetler yoluyla insana yakışır iş imkânlarının yaratılmasını desteklemek üzere hemen eyleme geçilmesinin yanı sıra, yerel ekonomik kalkınma ve iş geliştirme ve Suriyeli mülteci nüfusun yoğun olduğu bölgelerde özel sektörün katılımını sağlamak suretiyle işgücü piyasasında talebi canlandırmanın önemini göz önünde tutmaktadır.

 

NİÇİN?

Türkiye’de bulunan Suriyelilerin 1,6 milyondan fazlası çalışma çağındadır. Suriye’de savaş öncesi işgücüne katılım oranlarının %43,4 olduğu (ILOSTAT, 2011) dikkate alındığında Türkiye’deki Suriyeli işgücünün 700,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Suriyeliler çoğunlukla, mevsimlik tarım işçiliği, inşaat, imalat ve tekstil gibi düşük vasıflı işlerde kayıtdışı olarak istihdam edilmektedir. Güvensiz koşullarda uzun süre çalıştırılmakta ve asgari ücretin altında ücret ödenmektedir. Kayıtdışılık, hem hükümet hem de sosyal ortaklar için büyük bir kaygı olmaya devam etmektedir çünkü Suriyelileri kayıt dışı çalıştıranlar için rekabet avantajı yaratmaktadır. Bu durum, Türk vatandaşları da dâhil olmak üzere, tüm işçilerin ücretlerini ve çalışma koşullarını aşağıya doğru iteleyen baskı yaratmaktadır. Dil engeliyle de birleştiğinde bu durum, Suriyelilerin kayıtlı işgücü piyasasına girişinde büyük engeller doğurmakta ve aynı zamanda, Suriyeli mülteci çocukların çocuk işçiliğine itilmesine neden olmaktadır.

 

Düşünülen bu ilk müdahaleler, farklı ekonomik sektörlerdeki işverenlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek daha vasıflı, yetkin, aktif ve üretken işgücünün geliştirilmesi ve eğitilmesini destekleyecektir. Program ek olarak, Türkiye’nin ekonomik, sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun olarak Suriyeli mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu destekleyen işgücü piyasası yönetişim kurumları ile uygunluk ve izleme mekanizmalarına özel hedefli destek sağlayacaktır. Eylemin bütünleşmiş bileşenleri, kritik önem taşıyan il, belediye ve yerel kalkınma için destek sağlayacak çok yollu ve paralel doğrudan müdahaleler içerecektir.

 

NASIL?

Türk işgücü piyasasında böylesine büyük sayıda Suriyelinin olası olumsuz etkilerinin farkında olan Türk hükümeti, bir dizi politika müdahalesini hayata geçirmiştir. Ekim 2014’te yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği, geçici koruma statüsündeki Suriyeliler (GKAS) için birtakım haklar ve işgücü piyasasına erişimleri için bir çerçeve getirmiştir. Bunu desteklemek üzere, 15 Ocak 2016 tarihinde, Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılar için Çalışma İzni Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

 

Anılan Yönetmelik, özellikle işgücü piyasası müdahaleleri bakımından, Türkiye’de Suriye krizinin etkilerini ele almak amacıyla hükümet tarafından atılmış önemli bir adımdır. Yönetmelik, ülkeye büyük bir Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli akınının yarattığı sosyo-ekonomik fırsatlardan yararlanmayı sağlamak üzere Türkiye’nin daha dışa dönük ve yapıcı bir strateji uygulamasını öngörmektedir. Amacı da, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin kendileri ve aileleri için insana yakışır bir yaşam sürmelerini sağlayacak, kayıtlı ekonomiye geçişi kolaylaştırmaktır. Yönetmelik aynı zamanda, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler için topluma, özellikle de içinde yaşadıkları ev sahibi topluluğa anlamlı katkıda bulunma imkânı sunmakta, sosyal uyum ve istikrarı desteklemektedir. Ancak Çalışma İzni Yönetmeliği, Ekim 2017’den bu yana yaklaşık 20.000 çalışma izninin verilmesi ışığında, Suriyeliler için kayıtlı istihdam yaratmakta tek başına yeterli olmamıştır. Çalışma izni başvuruları ve kayıtlı istihdamı desteklemek için ilave önlemler ve teşviklere ihtiyaç olduğu açıktır. Ayrıca, Suriyelilerin yatırımları ve iş kurma girişimlerinin de istihdam yaratma, dış ticaret ve hem ulusal hem yerel düzeyde ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceği açıktır.

 

 

İşte ILO’nun deneyiminin devreye gireceği ve katkısının yararlı olacağı nokta tam da burasıdır. ILO’nun Suriyeli Mülteci Krizine Müdahalesi kapsamında, bu Proje, üç özel hedefi gütmektedir: Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklardaki Türk işçilerin bir an önce işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmak ve onların kendi beceri ve yetkinliklerini gerektiği şekilde geliştirmeleri, güçlendirmeleri ve yükseltmelerine yardım etmek. Program buna ek olarak, gerektiği yerlerde girişimcilik eğitimi ve iş hizmetleri geliştirme, aktif işgücü piyasası politikalarını destekleme, bölgesel kalkınma ajansları, özel sektör aktörleri tarafından tespit edilen fırsatlardan yararlanma ve değer zinciri analiz metodolojileri yoluyla, toplulukları destekleyecektir. Proje kapsamında çıraklık sisteminin yanı sıra mentörlük programı da uygulanacaktır.

 

 

NEREDE?

Proje Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin ve Hatay’da yürütülecektir.

 

NE ZAMAN?

Süresi 24 ay olan Proje 1 Şubat 2018’de başlamıştır, 31 Ocak 2020’de sona erecektir.

 

KİM?

Proje, Şubat 2018’den bu yana, ILO Türkiye Ofisi ve belirli faaliyetler için IOM ortaklığıyla yürütülmektedir. Proje’nin hükümet tarafında genel koordinasyonunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üstlenmiştir. ILO, BM kuruluşları tarafından ortaklaşa geliştirilen BM Türkiye Bölgesel Dayanıklılık Programı’nın uygulanmasına (3RP, 2016-2017) aktif olarak katılmaktadır. Bu program, milyonlarca Suriyeli mülteci ve yerel topluluklara destek verilmesinde hem bölge genelinde hem de ulusal çapta daha koordineli BM müdahalesinin oluşturulmasını sağlamıştır.

 

 BEKLENEN SONUÇLAR

Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler  ve ev sahibi topluluk mensuplarının istihdam edilebilirlik ve işgücü piyasasına erişimlerinin artırılması  Kültürler arası etkileşim ve işyeri uyumu dâhil olmak üzere temel işgücü piyasası becerileri hakkında bilgi birikimi  Yerel ekonomik kalkınma ve istihdam imkânlarının yaratılması için potansiyelin bilinmesi  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk mensupları için insana yakışır iş imkânlarının yaratılması  Devlet kurumları ve sosyal ortakların ulusal politikaları uygulama kapasitelerinin iyileştirilmesi  İşyerinde temel ilkeler ve haklar hakkında farkındalığın artması