KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) AKREDİTASYONU VE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) YETKİLENDİRMESİ İLE SINAV ve BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) AKREDİTASYONU VE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) YETKİLENDİRMESİ İLE SINAV ve BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU (TÜRKAK) AKREDİTASYONU VE MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU (MYK) YETKİLENDİRMESİ İLE SINAV ve BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) TÜRKAK tarafından AB-0294-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan denetimler neticesinde MYK Yönetim Kurulunun 21.10.2019 tarihli ve 2019/34 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0235 kodu ile yetkilendirilmiştir. KARSEM; ilk etapta İnşaat ve Ticaret alanlarından toplam 8 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri düzenleyecektir. KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi KARSEM Konya Ticaret Odası üyelerinden gelecek olan görüş çerçevesinde kanuni olarak yetki almış olduğu tarihten 6 ay sonra kapsam genişletme başvurusu yapacaktır.

“Daha nitelikli işgücünün oluşmasına büyük katkı sağlayacak olan KARSEM yeni hizmet alanı ile Konya’nın hizmetinde…”

 

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma   Merkezi (KARSEM) TÜRKAK tarafından AB-0294-P Akreditasyon Numarası ile akredite edilmiş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan denetimler neticesinde MYK Yönetim Kurulunun 21.10.2019 tarihli ve 2019/34 sayılı kararı ile sınav ve belgelendirme yapmak üzere YB-0235 kodu ile yetkilendirilmiştir.

KARSEM; ilk etapta İnşaat ve Ticaret alanlarından toplam 8 meslekte sınav ve belgelendirme faaliyetleri düzenleyecektir.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi KARSEM Konya Ticaret Odası üyelerinden gelecek olan görüş çerçevesinde kanuni olarak yetki almış olduğu tarihten 6 ay sonra kapsam genişletme başvurusu yapacaktır.

 

 

 

 

KARSEM tarafından Sınav ve Belgelendirme Yapılacak Olan Meslekler

İnşaat Alanı;

11UY0011-3 Ahşap Kalıpçı                 (Seviye 3) (Rev. No:03)
11UY0012-3 Betonarme Demircisi       (Seviye 3) (Rev. No:03)
12UY0048-3 Duvarcı                           (Seviye 3) (Rev. No:01)
12UY0057-3 Isı Yalıtımcısı                 (Seviye 3) (Rev. No:01)
11UY0023-3 İnşaat Boyacısı                (Seviye 3) (Rev. No:02)
11UY0024-3 Sıvacı                             (Seviye 3) (Rev. No:02)

Ticaret alanı

17UY0298-4 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı      (Seviye 4) (Rev. No:00)
17UY0299-5 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu      (Seviye 5) (Rev. No:00)

Bu süreçte KARSEM 2.El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu ve 2.El Motorlu Kara Taşıtları Alım-Satım Danışmanı mesleklerinde 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle, İnşaat alanında ise 1 Ocak 2020 tarihinde personel sınav ve belgelendirme hizmetine başlayacaktır.

KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) Ulusal yeterlilik sistemi ile orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacak olan Sınav ve Belgelendirme hizmetleri ile nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması katkı sağlayacak aynı zamanda daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de destekleyecektir.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Hangi Mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranacaktır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile de 26 olmak üzere toplam 143 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Beşinci tebliğ ile 26 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (03/10/2020’dan itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğlerinde yer alan 143 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesindeki 226 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

 

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Bireyler İçin Avantajları

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Ulusal yeterlilikler yaygın ve informal öğrenmenin tanınmasına imkân verdiği için bireyler kişisel gelişimlerini daha çeşitli ve esnek yollarla sağlayabilirler. Mesleki ilerleme yolları daha açık hale geldiğinden kariyer hareketliliği desteklenmektedir.

İşverenler İçin Avantajları

İşverenler mesleğin gerektirdiği nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilmekte ve teşvik imkânlarından yararlanabilmektedir.

İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmakta, doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olmaktadır.

Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır. 

 

İLETİŞİM

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

“Personel Sınav ve Belgelendirme Birimi”

İrtibat Kişisi;

Tuba ÇEŞMECİ

 E-Posta: tuba.cesmeci@karatay.edu.tr        Telefon : Tel: 0332-221 72 33