KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Teknik Rapor-Analiz

Teknik Rapor-Analiz :

Üniversitemiz tüm Öğretim Üyeleri inceleme raporları, değerlendirme raporları gibi  tüm teknik raporlar ve ayrıca Laboratuvar hizmetleri KARSEM çatısı altında yapabilmektedirler.

Örnek: 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkındaki kanun kapsamında riskli binaların teknik analizleri, Ayrıca 6360 sayılı kanunun geçici 1. maddesi 14. fıkrasında belirtilen ruhsatlandırma işlemleri doğrultusunda belediyelerin ilgili yapılara elektrik, su vb.  kamu hizmetlerinin verilmesi konusundaki teknik analiz ve raporlama hizmetlerini KARSEM bünyesinde yapılabilmektedir.