KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKTA MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEKNİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

Konular:

Bağımlılık nedir? Temel kavramlar

Motivasyonel görüşme tekniği 

Amaç ve Öğrenim Hedefleri 

Bu kursta Motivasyonel Görüşme Tekniğinin doğuşu, amacı, teorik temeli, dayandığı paradigmalar, etkinlik çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca Motivasyonel Görüşme'nin temel uygulama ilkeleri ve kullanılan teknikler anlatılacaktır.

Eğitim Programına şu kişilerin katılması uygundur: Psikoloji, Tıp, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sınıf Öğretmenliği ve Hemşirelik bölümlerinin mezunları ve öğrencileri eğitime katılabilir.

Kazanımlar: Program katılımcıları eğitim sonunda madde bağımlılarına yönelik koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında beceri sahibi olacaklardır. Madde bağımlılığı alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlarda madde bağımlılarına yönelik çalışmalarda sahip oldukları müdahale tekniklerini uygulama fırsatı elde edeceklerdir

Eğitimin Gerekliliği: Ülkemizde son yıllarda gittikçe artan bir şekilde madde bağımlılığına karşı hızlı ve etkin bir mücadele ortaya konmalıdır. Sosyal bir sorun olan madde bağımlılığı ile mücadelede toplumun geleceği için bu konuda her kurum ve kuruluş elinden geleni yapmalıdır. KTO KARATAY Üniversitesi SEM’inde gerçekleştirilecek bu eğitim ile de, bu alanda çalışabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan/çalışacak, gerekse de bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında çalışan/çalışacak kişilerin hem sayısını arttırmak hem de yeterli bilgi ve beceri ile onları yetiştirebilmek için bu eğitim programının kurulması ve sürdürülmesi gereklidir.

EĞİTİMEN KADROSU:

Prof. Dr. Kültegin ÖGEL

(Moodist Psikiyatri&Nöroloji Hastanesi, Psikiyatri Uzmanı, Danışman Hekim)

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Hilmi ÇETİN

(Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı)

 

Başvuru Yap