KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

ODYOLOJİDE VESTİBÜLER VE ELEKTROFİZYOLOJİK UYGULAMALAR SEMPOZYUMU 5-6 MART 2019