KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Etkileyici Fuar Başarısının Püf Noktaları

EĞİTİMİN AMACI

Fuarlar sadece bütçesi açısından değil, zaman ve operasyonel güçlükleri sebebi ile oldukça maliyetli bir tanıtım aktivitesidir ve fuarlar, bir şirketin pazarlama faaliyetleri içinde önemli yeri olan etkinliklerdir. Hem zaman hem mali açıdan azımsanmayacak maliyetlere katlanılarak katılım yapılan fuarların verimli ve etkin olarak gerçekleştirilebilmesi gerekir, Bu nedenle katılım kararının verilmesinden fuar sonunda eve dönüşe kadar olan tüm fuar operasyonunun proje yönetimi ilkelerine göre planlanması ve işletilmesi oldukça önemlidir.

Ayrıca fuar standında görev alacak personelin fuar amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitilmesi de unutulmamalıdır

Bu eğitim katılımcılara, fuar kavramının ve fuarlardan elde edilebilecek sonuçların neler olabileceği konusunda yeni ufuklar kazandırmak ve başarılı bir fuar süreci için gereken planlama ve eylemler konusunda geliştirmektir,

KİMLER KATILMALI 

Bu eğitim şirketlerinde fuar katılım kararlarını veren, fuar hazırlık ve yönetiminden sorumlu olan işletme sahipleri ve yöneticiler için uygundur.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Fuar Kavramı ve Pazarlama Başarısına Etkileri

Fuarların işletmeler açısından önemi

Fuarlara neden katılmalısınız veya neden katılmamalısınız?

Fuarlardan Başarı Bekliyorsanız Cevaplamanız Gereken Sorular Var

Hangi fuara katılmalı sorusunun cevabını aramak

Bu yıl fuarlara katılım için ne kadar bütçe ayırdınız?

Bu yıl fuarlardan beklentiniz ne?

Fuarın Başarısını Hazırlık Aşaması Belirler

Amaçları, hedefleri ve nasılları belirle

Kritik kararlar

Fuar eylem planı ve fuar bütçesi

Davetiyeler kimlere gidecek

Fuara katılacak kadro yapısı ve çalışanların organizasyonu

Stant görevlilerin kıyafetlerini belirle

Fuar ekibinin eğitimi

Fuar sürecinde yapılması gerekenler

Fuar standının kontrolü

Görev dağılımları

Sunumlarda püf noktalar

Fuar aktiviteleri

Fuar yönetimi ile ilişkiler

Anketler ve Formlar

Ziyaretler ve gözlemler

Fuar sonrası yapılacaklar

Sonuçların ölçümlenmesi

Teşekkür mesajları ve ziyaretleri

Verilen sözlerin ifası

Fuar raporunun hazırlanması

Başvuru Yap