KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Deneysel Tasarım Eğitimi

1. gün (14:00 - 17:00)
Eğitimin bu zaman diliminde, deneysel tasarımın temelleri tartışılacaktır. Nedensellik çıkarımını deneysel tasarımın hangi nitelikler doğrultusunda sağladığı kavranacaktır. Bu amaca yönelik olarak; rassal atama, deneysel kontrol ve deneysel tasarımda geçerlilik kavramları detaylıca irdelenecektir. İlgili sürecin verimli şekilde yürütülebilmesi için kaynakçada yer alan 3 ve 4 nolu kaynakların okunması önerilmektedir.
2. gün (9:00 - 12:00) 
Eğitimin bu zaman diliminde, deneysel tasarımın türleri konuşulacaktır. Denekler arası deneysel tasarım (between-subjects experimental design) ve denekler içi deneysel tasarım (within-subjects experimental design) detaylı şekilde resmedilecektir. İlgili sürecin verimli şekilde yürütülebilmesi için kaynakçada yer alan 5 ve 6 nolu kaynakların okunması önerilmektedir.
2. gün (14:00 - 17:00)
Eğitimin bu zaman diliminde, deneysel tasarımda nedensellik çıkarımlarına yönelik tehditler üzerinde durulacak ve bu tehditlere yönelik alınabilecek tedbirler resmedilecektir. Ayrıca örnek bir deneysel tasarım üzerinden deneysel tasarım süreci baştan sona irdelenecektir. Sürecin verimli şekilde yürütülebilmesi için kaynakçada yer alan 7 ve 8 nolu kaynakların okunması önerilmektedir.

Başvuru Yap