KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Rekabet Yönetimi Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Rekabet Kavramı

Rekabeti Yönlendiren Güçler

Rekabet Savaşının Sinyallerini Anlama

Rekabet Hamleleri ve Stratejiler

  • Maliyet Üstünlüğü ile Yarışma
  • Farklılaşarak Ayrışma
  • Odaklanarak Ayrışma
  • Müşterilere Yönelik Rekabet Hamleleri
  • Tedarikçilere Yönelik Rekabet Hamleleri
  • Entegrasyon Kararları ile Rekabet
  • Kapasite Artırımı ile Rekabet
  • Yeni İş Alanlarına Kayma ile Rekabet

Rekabeti Yönetenlerin Hikayeleri

Başvuru Yap