KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Liderlik Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Yönetim ve Yönetici Kavramlarını Anlamak

Yönetim ve Yönetici Neden Var

Yönetim Nedir ve Yönetimden Bahsetmenin 3 Temel Kabulü

Yönetim Fonksiyonları ve Türk Yönetim Kültüründeki Karşılığı

Yönetici nedir ve yöneticilikten bahsetmenin 3 temel kabulü

Liderlik ve Lider Yönetici Kavramı

Liderlik ve Liderlik Türleri

Liderlik-Yönetim İlişkisi

Lider Yönetici Kime Denir?

Liderliğin Davranış ve Tutum Bileşenleri

Kötü Yönetici Olmaya ve Lider Olamamaya Mahkûm Olanlar

Saygı Kazanmak ile Korku Salmak Arasındaki Farkı Bilmeyenler

Sonuçları Değil Ayrıntıları Yönetmeyi Sevenler.

Terfi Ettiğini Anlayamayanlar

Bilinmesi Gereken ile Sır Olması Gereken’i Birbirinden Ayıramayanlar

Başarılı Elamanlarını Saklayanlar veya Başarılı Olandan Kurtulanlar…

Eleştirmeyi Bilemeyenler ve Hataların Sebebini Sadece Takımında Arayanlar

Yanlış Standartlar Koyanlar ve Çok Konuşup Doğru Soru Sormayı Bilmeyenler…

Yalnızlığa Alışamayanlar.

Emirlerinin Sorumluluğunu Başkasına Yıkanlar…

Öğrenmeyi Başkası İçin Gerekli Sananlar

Eksiği Olan Adam Olmak ile Adamlığı Eksik Olmayı Birbirine Karıştıranlar…

Yönettiği Alanının Krallık Çalışanların Tebaa Olduğunu Sananlar

İyi Yönetici Olmanın Yol Haritası

Yönetim Yetkinlikleri ve Yönetim Becerileri Kavramları

Planlarla Yönetebilmek

Hedeflerle Yönetebilmek

Takım Kurmayı Başarmak

Karar ve Emir Verebilmek

Denetlemekten Korkmamak

Başarıyı ve Performansı Göz Ardı Etmemek

İyi Yöneticiliğin Check List’i

Başarılı Lider Yönetici Olmak İçin Yol Haritası

İnsanı Anlamak ve İnsanlara Juhari Penceresinden bakabilmek

Duygularla değil Duyguları Yönetmek

Değerlerle Yönetmek

Gerektiğinde Yolu Tarif Etmek Yerine Yola Düşmek

Olayları Yönetmek

Oyunlar ve Testler

Herşeyi Ben Yönetirim Oyunu

Takıma Güveniyorum Oyunu

Temel Değerlerin Zorlanması Testi

Eğitimin Süresi

 

Eğitiminin Amacı

Amacı, statüsü ve faaliyeti ne olursa olsun tüm örgütsel yapılar hedeflerine insanlarla ulaşır ve konu hedeflere insanlarla ulaşmak olduğunda ise yönetim kültürü ve yöneticilik becerileri bir örgütsel yapı en önemli konular haline gelir.

Başarısız yönetim ve yöneticiliğin olduğu örgütsel yapılarda başarısızlık kaçınılamaz bir sonuçtur. Ancak daha da kötüsü bu başarısızlığa, başarılı iş görenler ile ulaşmaktır. Çünkü İş görenlerin bireysel yeteneklerinin sonuçların başarısını etkilemesi mümkün ancak başarılı sonuçları gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu noktada bireysel yeteneklerin kolektif olarak kullanılması ve sonuçları sadece etkileyen değil gerçekleştiren bir iş gücünün varlığı sadece başarılı yönetim ve yöneticiliğin varlığı ile mümkündür demek yanlış olmayacaktır.

Çalışanların kendilerinden beklenenden daha fazla gayret, fedakârlık beklendiği, örgütsel yapıya bağlılığın ve yürütülen göreve kendini adanmışlığın en önemli ihtiyaç olduğu durumlarda ise yöneticilerin insanları yönetebilme dışında onlara liderlik yapabilmeleri belirleyici olacaktır.

Bu eğitimin amacı katılımcılarda sonuçlara insanlarla ulaşmak için sahip olmaları gereken yönetim becerileri, çalışanların gerektiğinde kendi potansiyellerini aşmalarını sağlayacak liderlik becerileri konusunda farkındalığı oluşturmaktır

Başvuru Yap