KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitimin İçeriği

Risk ve Risk Yönetimi Kavramları

Risk Nedir, Ne Değildir?

Bir Yönetim Aracı Olarak Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kavramı ve Döngüsü

Risk Yönetimi Ne İşe Yarar?

Riskin Bileşenleri ve İlgili Kavramlar

Doğal Risk ve Kalıntı Risk kavramları

Risk İştahı ve Risk Kapasitesi Kavramları

Risk Türleri

Sebeplerine Göre Risk Türkleri

Sonuçlarına Göre Risk Türkleri

Risk Belirleme Yöntemleri

Risk Analizi ve Ölçümleme

Riskin Olasılığı ve Riskin Şiddeti Kavramları

Risk Değerleme Formülü

Risk Değerleme Skalası

Risk Yönetimi Yöntemleri ve Tepki Stratejileri

Risk Yönetim Süreci

Risk Yönetimin Organizasyonu

Riskten Kaçınma Stratejisi

Risk Transferi Stratejileri

Riski Paylaştırma Stratejileri

Riski Yönetme Stratejileri

Riski Kabullenme Stratejisi

Bir Risk Yönetim Aracı Olarak İç Kontrol Sistemleri

İç Denetim ve Risk Yönetimi İlişkisi

Risk Yönetimi Önündeki Engeller

Kurumsal Engeller

Bireysel Engeller

 

 

Eğitiminin Amacı

 

Türü, amacı ve faaliyet alanı ne olursa olsun, kurum ve kuruluşlar için riskleri, belirleme ve yönetebilme önemli kurumsal yetkinliklerden birisi haline gelmiştir. Günümüzde önemli bir yönetim aracı olan risk yönetimi ve yönetim kademelerinde olan her düzeyde yöneticinin ve kariyer planlarında yöntem kademelerinde görev almak isteyen olan yönetici adaylarının sahip olması gereken beceridir. Bu eğitim katılımcılara risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim her kademeden yönetici ve yönetici adaylarının katılımına uygundur.

 

 

 

Başvuru Yap