KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

İŞ HUKUKUNDA NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

 Eğitimin Amacı:

Bilirkişilik mevzuatı çerçevesinde bilirkişilik bölge kurulu bünyesinde oluşturulan bilirkişilik siciline kayıtlı olabilmek ve bireysel iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarda hesap bilirkişiliği yapabilmek için asgari 24 saatlik nitelikli hesaplamalar eğitimi almış olmak gerekir.

Eğitim programı bilirkişilik yapmak isteyenlere yönelik olarak hazırlanmış olmakla birlikte iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk ve ihtiyari arabuluculuk yapan hukukçuların da iş hukukundan kaynaklanan alacak iddialarında hesaplama yapabilecek nitelikte olması önemli hale gelmiştir.

Buna göre hem bilirkişilik yapabilmek için hem de daha etkin arabuluculuk yapabilmek için söz konusu eğitimin alınması büyük önem arz etmektedir. Bunun yanında mesleki gelişim anlamında da insan kaynakları profesyonelleri, avukatlar, SMMM’ler, YMM’ler ile iş hukuku alanında uzmanlaşmak isteyen kişiler eğitimden istifade edebilecektir.  

Eğitimin İçeriği: 

1.GÜN:

İş Hukukunda Temel Kavramlar, İş sözleşmeleri ve İş Sözleşmelerinin Feshi

İş Hukukunda Ücret Kavramı, Çalışma Süreleri ve İzinler

İş Hukukunda İşçilik Alacakları

İş Hukukunda İşe İade Davaları

2.GÜN:

İş Hukukunda Nitelikli Hesaplamalar

İş Hukukunda İşçilik Alacaklarında Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai, Ulusal Bayram ve Genel Tatil, Yıllık İzin, Kötü Niyet Tazminatı, Hafta Tatili Hesaplamaları

3.GÜN:

İş Hukukunda İşe İade Davalarında Dört Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti ve İş Güvencesi Tazminatı Hesaplamaları

Bilirkişi raporlarının incelenmesi ve eğitime katılanlarla birlikte uygulamalı hesaplama yapılması

Eğitmenler                   :

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER (Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi Yalçın BOSTANCI (KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Başvuru Yap