KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Uygulamalı SPSS İstatistiksel Veri Analizi Eğitimi

Eğitimin İçeriği;

 • Anket Tasarımı
 • Değişken ve Ölçek Türleri
 • Değişken Tanımlanması ve Veri Girişi
 • Betimsel İstatistikler
 • Normallik Analizi
 • Hipotez Testi
 • Tek Örneklem T testi
 • Bağımsız Örneklem T Testi
 • Bağımlı Örneklem T Testi
 • Ki Kare Analizi
 • Anova F Testi
 • Korelasyon Analizi
 • Normallik Analizi
 • Hipotez Testi
 • Tek Örneklem T testi
 • Bağımsız Örneklem T Testi
 • Bağımlı Örneklem T Testi
 • Ki Kare Analizi
 • Anova F Testi
 • Korelasyon Analizi
 • Güvenirlik Analizi
 • Mann Whitney U Testi
 • Kruskal Wallis H Testi
 • Wilcoxon Testi
Başvuru Yap