KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

FinansalTablo Analizi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI

 • Finansal bilgi sisteminin sonuçlarını gösteren bilgilerden oluşan ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir. Eğitimin amacı; Finansal tablo analizinin öneminin kavranması, Finansal tablo analiz tekniklerinin öğrenilmesi

KİMLER KATILABİLİR?

 • Firmaların yöneticileri, muhasebe ve finans bölümü çalışanları.
ÖĞRENECEKLERİNİZ
 • Orta düzeyde analizler yapılabilecektir.
 • Yöneticiler sorumlu oldukları işletmelerin mali tablolarına hakim olabileceklerdir.
 • Daha üst düzey analizler yapabilmek için sağlam bir temel alınacaktır.
 • SMMM stajyerleri Mali Tablolar Analizi yeterlilik sınavı için pekiştirme yapabileceklerdir.
 • Önemli NOT: Bu kurs alındı diye Mali Tablolar Analizi uzmanlığı yetkinliği kazanılmayacaktır. Ancak bu yolda güzel bir adım atılacaktır.
 • Herhangi bir araç kullanmadan, 2 dakikaka göz ile nasıl mali analiz yapabileceği öğrenilecektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri
 • Temel mali tablolar
 • Finansal Durum Tablosu
 • Kapsamlı Gelir Tablosu
 • Öz kaynak Değişim Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tablo Dipnotları
 • Mali Tablolardaki Kalemler/Hesapların İncelenmesi
 • Varlık Kalemlerinin İncelenmesi
 • Yabancı Kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Öz kaynak Kalemlerinin İncelenmesi
 • Gelir Tablosu Kalemlerinin İncelenmesi
 • Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
 • Bilanço düzenleme ilkeleri
 • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
 • Bilanço dipnotları
 • Gelir tablosu (kapsamlı Gelir Tablosu)
 • Gelir tablosu düzenleme ilkeleri
 • Gelir tablosu kalemlerinin incelenmesi
 • Gelir tablosu dipnotları
 • Ek mali tablolar
 • Satışların maliyeti tablosu
 • Öz kaynaklar değişim tablosu
 • Net işletme sermayesi değişim tablosu
 • Nakit akım tablosu
 • Fon akım tablosu
 • Mali analiz teknikleri
 • Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
 • Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi
 • Değişimlerin analizi
 • Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
 • Eğilim yüzdelerinin hesaplanması
 • Eğilimlerin analizi
 • Dikey yüzde analizleri
 • Dikey yüzdelerin hesaplanması
 • Dikey yüzdelerin yorumlanması
 • Oran analizleri
 • Likidite oranları
 • Finansal yapı oranları
 • Faaliyet verimliliği oranları
 • Karlılık oranları
 • Büyüme oranları
 • Oran analizlerinde sektör ortalamaları
 • Mali tablo analiz sonuçlarının raporlanması (tablo ve grafik teknikleri)
Başvuru Yap