KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Toplantı ve Zaman Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Yapılanı yeterli bulmamak insanın ileri gitmesinde ilk adımdır.  Zaman yönetiminde planlama, uygulama, kontrol etme, önlem alma önemlidir.

Planlamazsan bilemezsin, bilemezsen kontrol edemezsin, kontrol edemezsen daha iyi olamazsın.

Zamanı etkili ve etkin biçimde kullanmak zordur. Bu demektir ki işlerin tamamlanması ve sonuçların zamanında alınması için çok fazla ve iyi çalışmak gerekir. İyi bir zaman yönetimi, işin ve yaşamın tüm yönünü olumlu bir biçimde etkiler.

Toplantı en az iki insanın ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek hareket etmesine, fikir, görüş ve öneri paylaşımına, etkili iletişime, yapılan faaliyetlerin faturasının verilmesine ve ortak misyon ve vizyon oluşumuna katkı sağlamaktadır. Toplantılardan istenilen verimin elde edilmesi ise etkili bir toplantı yönetimini gerekli kılmaktadır

Bu eğitimde katılımcıların zamanı  etkin kullanmaları ve denetleme, yetilerinin geliştirilmesi  birlikte çalışma fikir ve görüş paylaşımı yapılan verimli toplantılar yönetebilme becerileri kazanmaları  hedeflenmektedir.


Kimler Katılmalı: 
Yöneticiler, insan yönetme sorumluluğu verilmiş tüm çalışanlar, yönetici adayları, eğitimciler, birim sorumluları ve tüm çalışanlar.

Konu Başlıkları:

Zaman Yönetimi Teknikleri

Zaman Yönetiminin Yararları

Zaman Yönetiminin Zorlukları

Toplantı Yönetimi

Toplantıda kullanılacak destekleyici materyaller

Toplantı Türleri

Toplantı yöneticisinin görevleri

Katılımcıların toplantı öncesi görevleri

Katılımcıların toplantı sırasındaki görevleri

Etkili toplantı için altın kurallar

Başvuru Yap