KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Sertifika Programı

Eğitim Hedef Kitlesi:

İşletme üst ve orta düzey yöneticileri, birim amirleri, strateji ve iş geliştirme birimi çalışanları, proje ve ar-ge yöneticileri

 

Konu Başlıkları

1.1. Stratejik planlama

1.2. Stratejik planlama ve stratejik yönetim ilişkisi

1.3. Stratejik planlamanın yararları

1.4. Stratejik planlamada yaklaşım ve modeller

1.5. Stratejik planlama çalışmalarının yürütülme şekli ve sorumluluklar

1.6. Stratejik planlama süreci

1.7. Stratejik planlama sürecinde kullanılan analiz teknikleri: Paydaş Analizi, SWOT

Analizi, Senaryo Analizi, Risk Analizi, İş ve Süreç Analizi, PESTLE Analizi, Değer Zinciri

Analizi, VRIO Analizi, M.Porter’ın 5 Güç Analizi, MC KINSEY 7S Çerçevesi

1.8. Stratejik planlama sürecinde kullanılan yöntemler: Beyin Fırtınası, Delphi Yöntemi,

Arama Konferansları

1.9. Stratejik planlama ve strateji eylem planı ilişkisi

1.10.Strateji eylem planı hazırlık süreci

1.11.Mavi okyanus stratejisi

1.12.Misyon, vizyon ve değerlerin oluşturulması

1.13.Stratejik GAP analizi ve eylemlerin projelendirilmesi

1.14.Stratejik pazarlama planı süreci ve portföy analizleri: BDG Analizi, MCKINSEY GE Matrisi

 

: Katılımcılara eğitim sunumları haricinde ayrıca 40 sayfalık stratejik plan ve strateji eylem planı hazırlama rehberi verilmektedir.

Başvuru Yap