KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Reggio Emilia Yaklaşımı Eğitimi

Eğitimin Hedefi:

               Reggio Emilia Yaklaşımı’yla ilgili teorik bilgi edinme,

              Diğer Altarnatif sistemler ile karşılaştırılması

           Projeler nasıl doğar, nasıl gelişir nasıl sonuçlandırılır?

 

Program Akışı:

Tanışmayla başlayan program,  sunumlar, gösterimler ve örneklerle devam edecek. Program; soru-cevap ve bir sonraki programının içeriğinin paylaşılması ve eğitimin değerlendirilmesiyle son bulacaktır

 

Program İçeriği:

 

  1. Reggio Emilia Yaklaşımı nasıl  doğdu?  

Neden Reggio Emilia Yaklaşımı’na ihtiyaç var?

Reggio Emilia çocuklarının özellikleri ve diğer çocuklarla karşılaştırılması;

 

  1. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda çocuk imajı,
  2. Çocuk imajının eğitim üzerindeki etkisi

c.Sahip olduğumuz çocuk imajınınsorgulanması

 

  1.  Öğretmenin Rolü/Pedagogista/ Atelierista/Kültürel Arabulucular;
  2. Reggio Emilia’da 3. Öğretmen: Çevre;
  3.  Dokümantasyon
  4. Reggio Emilia’da İlişkiler

 

                6-   Reggio Emilia Bileşenleri ve Kuramsal Temelleri

                            a.   Araştırma yürütmek

              b.   Çevreyle iletişim ve işbirliği içinde olmak

              c.    Süreç çalışması gerçekleştirmek

              ç.    Çok-disiplinli çalışmalar yürütme

              d.    Bütüncül gelişimi hedeflemek

              e.    Aile katılımı

              f.     Değerlendirme yapmak

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      7-     Progettazione nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

                a.   Proje-tabanlı eğitim, Merak-tabanlı eğitim, Kendiliğinden doğan müfredat

                b.   Hipotez üretmenin proje çalışmalarındaki yeri ve önemi

               c.   Emilia’da Proje geliştirme aşamaları

            İ.   Projeye başlama aşaması

            İi.  Projenin gerçekleşmesi aşaması

            İii.  Projenin sonlandırılması aşaması

               d.   Proje örnekleri

               e.   Projelerde kırılma noktaları ve strateji geliştirme

               f.   Proje için etkinlik/çevre oluşturma

 

Başvuru Yap