KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Eğitimde İnovatif Düşünceler

Ülkemizde 2005 yılından uygulamaya başlanan ve bugüne kadar çeşitli revizyonlarla biçimsel değişikliklerle devam ettirilen eğitim programlarının amaçları doğrultusunda öğretmen yeterliklerinin artırılması amacıyla aşağıdaki başlıklar halinde eğitimin amaçları sıralanmaktadır:

 

1) Resmi programının niteliksel ve yapısal özellikleri korunarak uygulamadaki programdaki verimliğini artırmak

2) Öğretmen nitelikleri konusunda bilişsel ve duyuşsal nitelikleri istenilen nitelikte artırmaya yönelik atölye çalışmalarıyla öğretmenlerin programa olan inanç düzeylerini artırmak,

3) Resmi programda yer alan ve ihmal edilen program düzeyini en aza indirmek,

4) Gelişen ve değişen dünya düzeninde dünya vatandaşı yetişmek amacıyla yeni insan düzenine uygun öğrenci profili veya modeli oluşturmak,

5) Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde kullanacakları strateji, yöntem veya tekniklerin çeşitliliğini artırmaya yönelik uygulamaya dayalı çalışmalar yapılarak öğretim programının vizyonel ve rasyonel hedeflerin gerçekleştirmesini sağlamak,

6) Eğitim programının bütünlüğünü salamaya yönelik program öğeleri arasındaki ilişkisel analizleri yapabilmek ve bu sayede programın etkililik düzeyinin artırarak öğrencilerdeki istenen değişimleri gerçekleştirmektir.

 


  
Başvuru Yap