KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

SPSS İle Nicel Veri Analizi Eğitimi

    Bu eğitimle sosyal bilimlerde araştıma sorularının nasıl oluşturulduğunun ve bu soruların cevaplanabilmesi için gerekli istatistiklerin sağlam bir şekilde anlaşılmasını ve bu istatistiklerin SPSS programında uygulanmasını öğretmek amaçlanmaktadır. Eğitimin hedefleri: Sosyal bilimlerde araştırma sorusu oluşturabilmek, Temel istatistik kavramlarını öğrenmek, Öğrenilen temel istatistikleri SPSS programında uygulayabilmek, SPSS programında alınan sonuçları yorumlayabilme şeklinde belirlenmiştir. eğitimle istatistiğin değişken tipleri, betimsel veri analizi, olasılık, olasılık dağılımları, güvenilirlik testi gibi temel kavramlar, parametrik ve non parametrik test istatistikleri SPSS programında uygulamalarıyla birlikte gösterilecektir

 

 

Başvuru Yap