KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Literatür Tarama Stratejileri

YÖK akademik yükselme kriterlerinden biri olarak; WOS'daki SCIExpanded (Science Citation Index -Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanites Citation Index) tarafından taranan dergilerdeki makaleler, aldığı atıflar web of science yer almaktadır. WEB of Science’da Taraması eğitimi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler Sanat ve İnsani Bilimleri konu alan dergileri ve konferans bildirilerini düzenli olarak tarayarak araştırma alanınızla en ilgili ve prestijli yayınlara ulaşmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, araştırma alanınızda yayın üreten uzman araştırmacıların çalışmalarındaki referans bilgilerini ve konu ilişkilerini kullanarak birbiriyle ilgili tüm kayıtlara linkler veren bir tarama aracını etkili kullanmayı öğrenmek tez yazımı sürecinizde çalışmalarınızın niteliğini artıracaktır. 

Başvuru Yap