KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Proje Döngüsü Yönetimi

Uygulamak istediğiniz proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürece proje döngüsü denilmektedir. Proje konusunun belirlenmesinden uygulanmasına tüm sürecin belirli bir sistematiğe göre tasarlanması proje döngüsü yöntemi ile belirlenmektedir. Bu eğitimin temel hedefi katılımcılara bir projenin fikrinin oluşturulmasından projenin yönetimine kadar geçen sürece yönelik bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Başvuru Yap