KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı

Bu eğitimi alan öğretmen ya da öğretmen adayı;

- Sosyal ağların eğitim açısından sunduğu imkanları kavrayacak,

- Sosyal ağların her birinin eğitim sürecinde nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak öğrenecektir.

- Sosyal ağların öğrenci, kurum ve öğretmen açısından kullanımına örnekler verecektir.

Başvuru Yap