KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Bilgisayar işletmenliği

Windows Eğitimi

·         Bilgisayar, Donanım ve yazılım kavramları hakkında genel bilgiler

·         Fare tanıtımı ve kullanılması - Klavye tanıtımı ve kullanımı

·         Masaüstü kavramı - Dosya ve klasör kavramı - Pencere kavramı ve kullanımı

·         Temel editör işlemleri - Başlat düğmesi ve özelleştirilmesi - Görev çubuğu ve özellikleri

·         Windows gezgini - Denetim Masası özellikleri ve ayarları - Donatılar, Ağ Komşuları, Sistem Araçları

İnternet Eğitimi

·        Web sayfalarında gezinirken dikkat edilmesi gereken noktalar

·         Arama motorları ( Google, Yahoo v.s)

·         İnternet sayfalarının giriş ayarları

·         Mail hesabı açmak, mail atmak, Mail almak

·         Dosya göndermek, gelen dosyaları kaydetmek

Excel Eğitimi

·         Temel Pencere Bileşenleri

·         Şerit ile Çalışma - Hızlı Erişim Araç Çubuğunu Özelleştirme

·         Klavye Kısa yolları ve Tuş İpuçları - Durum Çubuğu ile Çalışma

·         Yardım Alma - Excel Penceresini Tanıma - Hücre Seçicisini Taşıma

·         Çalışma Kitabını Açma - Çalışma Kitabı İçinde Gezinme - Hücreleri Seçme

·         Yeni Bir Çalışma Kitabı Oluşturma - Çalışma Kitabını Kaydetme - Çalışma Kitabını Kapatma

·         Çalışma Sayfasını Biçimlendirme - Satır, Sütun Ekleme ve Silme - Hücre Ekleme ve Silme

·         Satır ve Sütun Boyutlarını Değiştirme - Satır ve Sütunları Gizleme

·         Çalışma Sayfası Ekleme ve Silme - Çalışma Sayfası Kopyalama ve Taşıma

·         Sayfa Sekmelerini Özelleştirme - Çalışma Sayfasına Arka Plan Ekleme

·         Veri Girme ve Düzenleme - Metin, Sayı ve Tarih Verilerini Girme - Verileri Düzenleme

·         Otomatik Tamamlama - Otomatik Doldurma - Verileri Taşıma ve Kopyalama - Verileri Silme

·         Geri Al ve Yinele - Verileri Biçimlendirme - Biçimlendirmeye Giriş - Sayı Biçimlerini Uygulama

·         Yazi Tipi Biçimlerini Uygulama - Hücre Hizalamasını Değiştirme - Hücre Stillerini Uygulama

·         Hücre Biçimlerini Kopyalama - Hücre Biçimlerini Temizleme - Hücre Biçimlerini Bulma ve Değiştirme

·         Grafik, Çizim ve Denklem Ekleme - Grafik Ekleme - Grafiği Geliştirme - Grafik Verileri Değiştirme -

·         Mini Grafik Ekleme - Mini Grafiği Düzenleme - Denklem Ekleme ve Düzenleme

·         Şekil Çizme - Resim Ekleme ve Düzenleme - SmartArt Ekleme - Ekran Görüntüsü Ekleme

·         Çalışma Kitabını Görüntüleme ve Yazdırma - Görüntüleme Ayarlarını Değiştirme

·         Çalışma Sayfasını Bölme, Bölmeleri Dondurma - Verileri Sıralama - Verileri Filtreleme

·         Sayfa Düzenini Özelleştirme - Üstbilgi ve Altbilgi Ekleme - Sayfa Sonu Önizlemeyi Değiştirme

·         Baskı Ön izleme ve Yazdırma - Yazdırma Alanı Belirleme - Çalışma Kitabını Yönetme

·         Çalışma Kitabı Pencerelerini Yerleştirme - Köprü Ekleme - Açıklama Ekleme

·         Çalışma Kitabını Farklı Türlerde Kaydetme - Çalışma Kitabını E-posta ile Gönderme

·         İşlevlerle Çalışma - Mantıksal İşlevler - (Eğer, Ve, Yada, Eğer hata) - Metin İşlevleri

·         (Soldan, Sağdan, Parça al, Birleştir, Büyük harf, Hüçük harf, Yazım. düzeni, Uzunluk, Kırp, Değiştir)

·         Tarih ve Saat İşlevleri - (Bugün, Şimdi, gün, Ay, Yıl, Tarih, Gün360)

·         Arama ve Başvuru İşlevleri - (Düşey ara, Yatay ara, Ara, Kaçıncı, İndis)

·         Matematik ve Trigonometri İşlevleri - (Yuvarla, E topla, Çok e topla, Çok eğer ortalama)

·         İstatistiksel İşlevler (Ortalama, Mak, Min, Bağ, değ, Say ,Bağ dolu Say, Eğer ortalama, Eğer say,)

Word Eğitimi

·         Stil Özelliklerini Tanımlanmak - Stil Özeliklerini Değiştirmek ve Uygulamak

·         Stilleri Dosyalar Arasında Transfer Etmek - Başvurular Sekmesini Kullanmak

·         Metne Köprü Eklemek - Metne Açıklama Eklemek - Metin İçerisinde Yer İmleri Belirlemek

·         Alan Eklemek ve Güncellemek - Resim Yazılarını Kullanmak - Çapraz Referanslar Oluşturmak

·         Metne Dipnotlar Eklemek - İçindekiler Tablosu Eklemek - Sayfa Sonları ve Bölüm Sonları Eklemek

·         Mektup, Etiket ve Zarf Basımı - Postalar Sekmesini Kullanmak - Mektup ve Adres Birleştirme İşlemleri

·         Veri Kaynaklarını Kullanmak - Mektup Oluşturmak - Zarf ve Etiket Oluşturmak

·         Şablonları Kullanmak - Şablona Alanlar ve Formüller Eklemek - Doküman Koruma ve İzleme

·         Gözden Geçir Sekmesini Kullanmak - Yapılan Değişiklikleri İzlemek

·         Belgeyi Korumak - Word Belgelerini Karşılaştırmak ve Birleştirmek - Grafiksel Nesnelerle Çalışmak

·         Resim Araçlarını Kullanmak - Resimlere Efekt Eklemek - Belgeye Ekran Görüntüleri Eklemek NEW!

·         Grafik Eklemek - SmartArtlarla Çalışmak - Kapak Sayfası Eklemek - Diğer Programlarla Veri Alışverişi

·         Link Kurma - Word & Excel - Word & PowerPoint - Word & Outlook - PDF, XPS, XML Olarak Kaydetme - Hızlı Erişim Çubuğunu Özelleştirme

PowerPoint Eğitimi

·         Animasyonlar ile Çalışmak - Animasyon Sekmesini Kullanmak - Giriş & Çıkış Animasyonu Eklemek

·         Vurgu Eklemek - Hareket Yollarını Kullanmak - Animasyon Efektlerini Düzenlemek

·         Sunumları Çoğaltmak ve Düzenlemek - Slaytları Kopyalamak ve Silmek - Slaytları Gizlemek

·         Slaytları Yeniden Düzenlemek - Slayt Geçişleri Eklemek - 3-D Slayt Geçişleri Eklemek

·         Sunumları Yönetmek - Diğer Sunumlardan Slaytlar Eklemek - Bul-Değiştir’i Kullanmak

·         Grafiklerle Çalışmak - Grafik Eklemek - Grafik Sekmesini Kullanmak

·         Grafiği Biçimlendirmek ve Yeniden Boyutlandırmak - WordArt & SmartArt - WordArt Nesnesi Eklemek

·         Liste Yaratmak - Hiyerarşi Yaratmak - Piramit Yaratmak - SmartArt Düzenlemek

·         Şablonlar, Asıl Slaytlar ile Çalışmak - Yeni Şablon Yaratmak ve Düzenlemek

·         Asıl Slayt ile Çalışmak - Özel Görünümleri Kullanmak - İleri Sunum Seçenekleri

·         Eylem Düğmeleri ile Çalışmak - Sunum için Açıklayıcı Notlar - Slayt Zamanlaması Kullanmak

·         Slayt Gösterisi Seçenekleri - Slayt Gösterisini Sesli Kaydetmek - Sunumu Web için Kaydetmek

·         Sunumu Gösteri Olarak Kaydetmek - Sunumu PDF Kaydetmek - Sunumu Web ’de Yayınlamak

·         Sunumu CD için Paketlemek -Sunumu Video Olarak Kaydetmek

Başvuru Yap

Eğitmenler