KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

MS SQL Sertifika Programı

MS SQL DBA (Veri Tabanı Yöneticiliği)

· SQL Server planlama ve kurma.

· Sistem veritabanları, veritabanlarının fiziksel yapısı ve bunlarla ilgili en çok kullanılan yapılandırma ayarlarını tanımlama

· Hareket günlüğü kavramları ve SQL Server kurtarma modellerini açıklama ve SQL Server ile mevcut olan farklı yedekleme stratejilerini uygulama.

· SQL Server veritabanlarını yedekleme.

· SQL Server veritabanlarını geri yükleme.

· Wizard’lar, bulk copy utility ve data-tier uygulamalarını kullanarak veri içe ve dışa aktarımları yapma

· SQL Server güvenlik modelleri, login’ler, kullanıcılar ve kapsanan veritabanları ile çalışma.

· Server rolleri ve veritabanı rolleri ile çalışma.

· Kaynakları güvenlik altına almak için izinleri kullanma.

· SQL Server audit (denetleme) ve Transparent Data Encryption (Şeffaf Veri Şifreleme) kullanma.

· İş yapılandırma ve gerçekleştirmek için SQL Server Agent ile çalışma.

· SQL Server Agent güvenlik, proxy hesapları ve kimliklerini uygulama.

· Veritabanı mail, uyarı ve bildirimlerini yapılandırma.

· Veritabanı bakım planları yaratma.

· SQL Server Profiler, SQL Trace ve Distributed Relay kullanma.

· Distributed Management Views kullanma ve veri toplama yapılandırma.

TRANSACT SQL (T-SQL) Veri Tabanı Dili

· Veritabanı Kavramlar

· SQL Server Kurulumu

· SQL’de Disk Yönetimi

· Veritabanı Tasarımı

· Tablolarla Çalışma

· Tablo Oluşturma

· Tablo Yönetimi

· Primary Key Kısıtlayıcı

· Unique Key Kısıtlayıcı

· Foreign Key Kısıtlayıcı

· Default Kısıtlayıcı

· Check Kısıtlayıcı

· Veri Sorgulama

· İnsert Cümleleri

· Update Cümleleri

· Delete Cümleleri

· Truncate (Etkin Olarak Veri Silmek)

· Select Cümleleri

· Alt Sorgular

· Fonksiyonlar

· SQL in Hazır Fonksiyonları

· Matematiksel Fonksiyonlar

· Metin Fonksiyonları

· Zaman Fonksiyonları

· Sayısal Fonksiyonları

· Fonksiyon Yazma ve Kullanımı

· Depolama Yöntemleri

· Stored Procedure

· View

· Transaction, Trigger

Başvuru Yap