KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi

Bireyleri tanıyabilmek, onların neler yapabildiklerini görmek veya neler yapabileceklerini tahmin etmek, onları başarılı ve mutlu olabilecekleri alanlara yönlendirmek için yapılan çalışmalarda birey hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler uygun ölçme araçlarından sağlanmaktadır. Bireyler hakkında toplanan veriler uygun yaklaşımlarla işlenerek değerlendirme yapılabilir. Modern yaklaşımlarda ölçme ve değerlendirme eğitimöğretim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çerçevede eğitimin içeriği şu şekilde belirlenmiştir: Ölçme Nedir? Değerlendirme Nedir? Neleri Ölçeriz? Değerlendirme çeşitleri Ölçme değerlendirme teknikleri Teknik seçimi Nasıl Bir Ölçme ve Değerlendirme? Ölçme aracı geliştirmede yol haritası 

Başvuru Yap