KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Modern Toplum Velileri

Bu eğitim ile bilim ve teknolojide yaşanan değişimlere bağlı olarak toplum yapısında meydana gelen değişim irdelenecek, özellikle eskiden biyolojik bir terim olarak ele alınan kuşak kavramının sosyolojik olarak ele alınış biçimi, bu çerçevede de sosyolojik olarak kuşakların tasnifi (bebek patlaması, X, Y, Z ve Alpha kuşakları) üzerinde durulacak, gelişen modern toplum yapısı ile birlikte eğitimde meydana gelen paradigma değişimi aktarılacak, bilişim okuryazarlığı, bilişim okuryazarlığı becerileri, internet ve sosyal medyanın doğru kullanımı ve kontrolü, internette mahremiyet gibi konular üzerinde ebeveynlerde farkındalık oluşturulmaya çalışılacaktır. Ebeveynlerin Y, Z ve Alpha kuşağı olan çocuklarına karşı nasıl davranması gerektiği konusunda açılımlar ve öneriler geliştirilecektir. 

Başvuru Yap