KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Değerler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Eğitimciler, öğrencilerinin sadece akademik başarılarını geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda onların yaşamlarına yön verecek sevgi, saygı, hoşgörü, vatanseverlik, misafirperverlik, temizlik, sağlıklı olma, adalet, sorumluluk, empati, çalışkanlık gibi birtakım değerleri kazanmalarını da sağlar. Ailede başlayan değerlerin eğitimi okulda daha sistematik bir hal alır. Bu eğitim yoluyla eğitimcilerin değerler ve eğitimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriler edinmesi amaçlanmaktadır. Edinmiş oldukları bilgileri eğitim ortamında uygulamaları beklenmektedir. Bununla birlikte çağdaş değer eğitimi yaklaşımlarına yönelik bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Bu çerçevede eğitimin içeriği şu şekilde belirlenmiştir:

 Değer Kavramı

 Değerlerin Sınıflandırılması

 Değer Eğitimi Yaklaşımları

 Değer Telkini Yaklaşımı

 Ahlaki İkilem Yaklaşımı

 Değer Analizi

 Değer Belirginleştirme

 Çağdaş Uygulamalar

Başvuru Yap