KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Eğitim Teknolojileri ile Farklılaştırılmış Eğitim

Bu eğitimin sonunda katılımcılar:

 Farklılaştırılmış eğitim felsefesini,

 Farklılaştırılmış eğitimin ilkelerini öğrenecekler.

 Öğretme felsefe ve uygulamalarını gözden geçirecekler.

 Çeşitli öğrenci değerlendirme araçlarını ve kullanım amaçlarını,

 Öğrenme hedeflerini BAY(Bilmek, Anlamak, Yapmak) KUD ( Know, Understand, Do) ile ilişkilendirmeyi öğrenecekler.

 Sınıfta farklılaştırılmış eğitim ortamı hazırlamak için fikir sahibi olacaklar.

 Esnek gruplama yöntemleri kullanmayı,

 Farklılaştırılmış eğitimi destekleyen RAFT, THINKDOTS, Seçenek Tablosu, TIC-TAC-TOE BOARD gibi özel öğretim stratejileri,

 Farklılaştırılmış eğitim olan bir sınıfta sınıf yönetimine yönelik; sınıf rutinleri oluşturma, öğrencilere çoklu çalışmalarda yönerge verme, sınıfta sesi ve alanı yönetme üzerine stratejiler,

 Farklılaştırılmış ders planı oluşturma basamaklarını

 Kendi eğitim içeriklerini ya da öğrencilerin kendi ürünlerini oluşturabilecekleri videolar hazırlamayı, AR (Artırılmış Gerçeklik) gibi çeşitli eğitim teknoloji uygulamalarını öğrenecekler.

 Dijital araçlarla harmanlanmış disiplinler arası uygulama örneklerini deneyimleyecekler.

Başvuru Yap