KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Yaratıcı Drama Eğitimi

Drama, gerçek dünya ile zihinde canlandırılıp gerçeğe aktarılacak kurgusal dünya arasında bir noktada bulunmaktadır. Bireyler, kurgusal dünya aracılığıyla gerçek hayatı ve kendilerinin dışında var olan farklı yaşantıları anlamlandırabilmekte ve içselleştirebilmektedir. Gerçek hayatın içinde var olan duygular, değerler, bakış açıları, tutum ve olaylar gibi bireyleri tamamlayan ögeler drama yönteminin kullanımıyla içselleştirilmektedir. Hayal gücü, yaratıcılığın gelişimi, empati, özgüven, yetenek ve becerilerin kazanımı gibi durumlar bireylerin yaratıcı drama ile kazanıp yaşamın her alanında kullanabileceği nitelikte kazanımlardır. Yaratıcı dramanın insana kattığı bu kazanımlar onun öneminin de bir göstergesidir. Yaratıcı dramanın, bireylere fiziksel ve ruhsal gelişimlerinde yardımcı olup kendilerini ve dış dünyayı keşfetmelerine de imkân tanıması eğitimde tercih edilme durumunu artırmaktadır. Bu amaç ve beklentilerle, yaratıcı drama bireylerin çok yönlü bir gelişim sergilemesini hedeflemektedir. Bu çerçevede eğitimin içeriği şu şekilde belirlenmiştir: Yaratıcı Drama Kavramı Tarihsel Süreçte Yaratıcı Dramanın Gelişimi Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları Eğitimde Yaratıcı Drama Kullanımının Faydaları Dramanın Bileşenleri (Ögeleri)

-Lider/Eğitmen/Öğretmen

-Grup/Katılımcılar

-Mekân -Konu

-Araç ve Gereçler (Materyaller) Dramanın Aşamaları

-Hazırlık

-Isınma Aşaması

-Canlandırma Aşaması

-Rahatlama Aşaması

-Tartışma-Değerlendirme Aşaması Yaratıcı Dramada Kullanılabilecek Teknikler

-Doğaçlama

-Rol Oynama

-Rol Değiştirme -Anlatı Tekniği

-Pandomim (Sözsüz-Sessiz Canlandırma) -Hayali Oyun (Hayal Oyunu)

-Kukla Draması

-Zihinde Canlandırma

-Bilinç Koridoru -Geriye Dönüş

-Rol Kartları

-Altı Şapkalı Düşünme

-Sıcak Sandalye

-Toplu Resim Yaratıcı Dramada Ölçme ve Değerlendirme

 

Başvuru Yap