KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Fen ve Matematikte Uzaktan Eğitim Serisi (12 Modül)

GEMS Programı nedir? (Great Exploration Math and Science) Matematik ve Fende Büyük Keşifler. Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi’ nde Lawrence Hall of Science Fen Merkezi tarafından oluşturulmuş bir programdır. Bu programda yer alan kılavuzların her biri öğrencilere uygulamalı deneyimler sunmayı amaçlar. GEMS programı öğrencileri yaparak yaşayarak öğrenmeye teşvik eder. Öğrencilerin deney yapmasını, deneyimler kazanmasını, çıkarımlarda bulunmasını sağlar. Sorgulama yaklaşımı derinlemesine araştırma fırsatı verir. Davet, keşif, kavram icadı, uygulama, dönüşümlü düşünme basamaklarından oluşan bir öğrenme döngüsü vardır. Fen ve Matematik ile ilgili anaokulundan 10.sınıfa kadar olan konularla ilgili çalışmalar sunar. GEMS programı öğrencilere grup halinde, iş birliği içinde çalışmalar yapmasını destekler. Bunun yanı sıra öğrencilerin çevreleriyle etkileşim içinde olan, günlük hayatta problemlerle karşılaştıklarında çözüm arayan, düşünen dünya vatandaşları olmalarını amaçlar. GEMS programı, tüm bu çalışmalarla öğrencilerin 21. yy becerilerini kazanmalarına yardımcı olur. Bu programın yanı sıra katılımcılar uzaktan eğitim sürecinde bu kılavuzları nasıl etkin ve etkileşimli uygulayacaklarını öğrenecekler. 

1- Grup Çözümleri( Geoup Solutions)
2-Sıvılarıı Keşfedelim(Liquid Explorations)
3- Kara Habitatı( Terrarium)
4-Ağaç Evler- Anne Opossum ve Yavruları
5-Kurbağa Matematiği
6- Madde (Matter)
7-Arılar (Buzzing A Hive)
8-Olasılıklar (In All Probability)
9-Çözeltiler (Involving & Dissolving)
10-Cebirsel Mantık(Algebraic Reasoning) 
11- İnşa Et! (Build It! Festival)
12-Menüde Matematik (Math on the Menu)

Başvuru Yap