KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Uygulayıcı Eğitimi

P4C 1960’lı yıllarda Matthev Lipman tarafından ABD’de ortaya atılan bir eğitim modelidir. Bu eğitim modelinin amacı çocukların yaratıcı, eleştirel, özenli ve işbirlikli düşüncesinin gelişmesini sağlamaktır. Çocuklarda merak duygusunun hep canlı tutulmasını hedeflenen bu uygulamada eğitmen bilgi aktarımı yapmaz, bilgi, çocukların aktif katılımı sonucu ortaya çıkar. Birçok ülkede P4C eğitimi uygulanmakta olup Sokratik Diyalog yöntemi temel alınır. Çocuklar bu uygulama sürecinde bilişsel, duyuşsal ve sosyal kazanımlar elde ederler. Bu eğitimle katılımcılar çocuklarla felsefi tartışma yapma yöntemlerini, felsefi sorgulama ve soru sorma yetisini, çeşitli uyaranlarla (bir nesne, metin, fotoğraf, vb.) P4C yöntemini kullanmayı öğreneceklerdir. Bununla birlikte disiplinler arası alanlarda P4C kullanımı, soruşturma yapma teknikleri, düşünce sorusu oluşturma ve düşünceleri soruya dönüştürme teknikleri, P4C eğitimcisinin rollerine ilişkin pedagojik yaklaşım biçimleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.  

Başvuru Yap