KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Uzaktan Eğitimde Yaklaşımlar

Bu eğitimi alan öğretmen ya da öğretmen adayı; - Çevrimiçi Öğretimde zorluklarının üstesinden nasıl gelinir ve motive kalınır?,

- Öğrencilerde öz öğrenme yeterliği geliştirme nasıl sağlanır?,

- Öğrencilere çevrim içi eğitim nasıl verilir ve fiziksel mesafe nasıl aşılır?,

- Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluklarını nasıl alır?,

- Öğrenciler kendi öğrenme sorumluluklarını almada nasıl motive edilir?,

- Evden öğrenme öğrencileri için nasıl çekici hale getirilir?,

- Öğrencileri çevrimiçi derslere hazır hale nasıl getirilir?,

- Çevrimiçi derslerde keşfetme, kullanma ve geliştirme nasıl sağlanır?,

- Çevrimiçi sınıflarda işbirliği nasıl geliştirilir?,

- Çevrimiçi okuma, yazma ve konuşma becerileri nasıl geliştirilir?,

gibi sorulara yanıt bulacak yeni eğitim sürecine adapte olacaktır. 

Başvuru Yap