KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Stem Uygulayıcı Eğitimi

Son yıllarda eğitimdeki reform çalışmalarının odağında bütün eğitim düzeylerinde fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) disiplinlerinin entegrasyonuna dayanan STEM eğitimi vardır. Türkiye’de de bu değişim ve gelişimlere ayak uydurabilmek için çeşitli 2003-2023 strateji belgesi (TÜBİTA , 2004), STEM Eğitimi Türkiye Raporu (Akgündüz, Aydeniz, Çakmakçı, Çavaş, Çorlu, Öner ve Özdemir, 2015), Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği Vizyon-2050 Türkiye Raporu (TÜSİAD, 2014) raporu örnek olarak verilebilir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise STEM eğitimine oldukça önem verildiği, fakat uygulamanın daha çok akademik düzeyde ya da okul dışı öğrenme ortamları olan bilim merkezleri düzeyinde kaldığı dikkat çekmektedir. Tüm çalışma sonuçları incelendiğinde STEM eğitiminin amacına ulaşması için STEM’ i derslerinde uygulayacak öğretmenlere eğitim verilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de STEM ile ilgili eksiklikler; yeterince Türk ve yabancı literatür taranmamasından, kendini yönetme ve kendini değerlendirme stratejilerinin işe koşulmamasından, milli kültürel öğelerin sürece dahil edilmemesinden, planlama aşamasında çok disiplin gerektiren etkinlikler arasında yeterince neden sonuç ilişkisi kurulamamasından kaynaklanabilmektedir. Eğitim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise STEM eğitimine oldukça önem verildiği, fakat uygulamanın daha çok akademik düzeyde ya da okul dışı öğrenme ortamları olan bilim merkezleri düzeyinde kaldığı dikkat çekmektedir. STEM eğitiminin amacına ulaşması için, STEM’ i derslerinde uygulayacak öğretmenlere zaman değişkenini de göz önünde bulundurarak müfredata uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim verilmesi önem arz etmektedir. Türkiye’de STEM ile ilgili eksiklikler; yeterince Türk ve yabancı literatür taranmamasından, içerik, süreç ve ürünün değerlendirilmesindeki eksikliklerden, milli kültürel öğelerin sürece dahil edilmemesinden, planlama aşamasında çok disiplin gerektiren etkinlikler arasında yeterince neden sonuç ilişkisi kurulamamasından kaynaklanabilmektedir. Bu eğitimin amacı bu eksikliklerin giderildiği, işlevsel bir STEM eğitimi vermektir.

Başvuru Yap