KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Kişilik ve Yetkinlik Odaklı Gelişim

 • İşletmelerde Görev Boyutları (Üst Düzey Yönetici, Yönetici, İş Gören)
 • İş Hayatında Neler Oluyor?
 • Kişilik Tipleri, İşletmelerin ve İşlerin Kalitesini Nasıl Etkiliyor?
 • Kişilik Tiplerinin Kurumsal İtibara Etkileri
 • UYGULAMA: Doğru İşe Doğru Personel Alma Yöntemi
 • Mizaç, Karakter ve Kişilik Nedir?
 • İnsanın Doğası ve Kişilik Serüveni
 • İş Hayatında Kişilik Tipleri ve Özelikleri
 • (İletişim Stilleri, Takıma Katkıları, Stres Altındaki Davranışları, Güçlü ve Zayıf Yanları, Öğrenmesi Gerekenler, Hangi Kişilik Tipine Nasıl Davranacağız?)
 • UYGULAMA: Videolardan İnsan Analizi
 • Film ve Kitap Tavsiyesi
 • UYGULAMA: Katılımcı testlerinin yorumlanması
 • TEMEL YETKİNLİKLER
 • İş Sorumluluğu
 • Etkin İletişim
 • İş Konsantrasyonu
 • Analitik Düşünme
 • Planlama ve Organizasyon
 • Kalite Odaklılık
 •  

  YÖNETSEL YETKİNLİKLER
 • Verim Odaklılık
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • İşbirliği ve Ekip Çalışması
 • Değişime Uyum
 • Strateji Odaklılık
 • Karar Alma
 • Bütünsel Bakış
 • Performans Yönetimi
 • Etkin Delegasyon
 • Denetleme
 • Kriz Yönetimi
 • Anlaşmazlık Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Belirsizliklerin Yönetimi
 • Ekibini Sürekli Geliştirmek
 • Etkin Çalışma Ortamı Yaratma
 • Koçluk/Mentorluk
 • Ekibini Motive Etme
 •  

  FONKSİYONEL YETKİNLİKLER
 • Satış Odaklı Yaklaşım
 • Müşteri Odaklı Yaklaşım
 • Piyasa, Rekabet ve Müşteri Bilgilerine Hakimiyet
 • Fırsat ve Tehditleri Görebilme
 • Veriler ile Yönetim
 • Yazılı İletişim
 • Sözlü İletişim
 • İkna Etme
 • Ticari Odaklılık
 • Maliyet Duyarlılık
 • Sonuç Odaklılık
 • Süreç Odaklılık
 • Teknoloji Odaklılık
 • Liderlik
 • Finansal Perspektiv
 •  

  KİŞİSEL YETKİNLİKLER
 • Eleştiri ve Önerilere Açık Olma
 • Güvenilirlik
 • Risk Yönetimi
 • Stres Altında Çalışabilme
 • Kendini Motive etme
 • Paylaşımcılık
 • Detaycılık
 • Olumlu Düşünme
 • Mantığı Ön Planda Tutma
 • Kısıtlı Bilgi ile İş Yapma
 • Sistematik Olma
 • Yol Gösterme, Destek Olma
 • Aktif Dinleme
 • Stresle Mücadele Etme
 • Hesap Verebilirlik
 • Proaktif Olma
 • Fikir Üretme/Öneri Geliştirme
 • İş Önceliklendirme
 • İş Zekası
 • Üst Yönetici İlişkileri
 • Adaptasyon Yeteneği
 • Müzakere Yeteneği
 • Proje Geliştirme
Başvuru Yap