KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Duygu Düzenleme Eğitimi

 

 

Duygusal Düzenleme Eğitimi her yaş ve kişiye öğretilebilen bir eğitimdir. Bu eğitim ile birey beden-zihin-duygu ve davranış farkındalığını kazanmakla birlikte kendini yönetebilme becerisi de edinecektir. Böylece eğitimi alan birey; Okullarda eğitimin daha verimli hale getirilmesinde, eğitim ve öğretimin kalitesinin yükseltilmesinde, Sosyal organizasyonlarda başarıyı arttırmak için (Sanayi ve endüstri kuruluşlarında, hizmet sektöründe, ticari kuruluşlarda vb.), Yönetici ve lider eğitiminde, Self Terapi’de(Kendi kendini sağaltma) Ve ilişki Koçluğunda bu yeni bilgileri kullanabilir.

Başvuru Yap