KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Dijital Çağda Oyunlaştırılmış Matematik Öğretimi

Matematik eğitiminde eğitsel oyun kullanımı, öğrencinin matematik konularıyla ilgili soyut konuları somutlaştırmaya yönelik deneyimler sağlamaktadır. Yüz yüze aktif katılımlı ve dijital eğitsel oyunlar, tüm eğitim kademelerinde, eğitim sürecinde öğrencinin aktif katılımını sağlama, öğrenmeyi kolaylaştırma, pekiştirme ve güdülenmeyi sağlama, başarıyı arttırma ve derse karşı olumlu tutumlarının geliştirilmesi için önemli bir araçtır. 

Başvuru Yap