KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Türkçe Öğretminde İnovatif Uygulamalar

Türkçe dersinde öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak; öğrencilerin bilgi edinmeleri, yeni anlam bağları kurmaları, çalışılan konuyla ilgili anladıklarını ve duygularını değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin farkına varmasını sağlayacak öğrenme stratejilerinin kullanılması, öğrencilerin metinlerden farklı ve çeşitli sonuçları çıkarabilmesi, metinlerde yer alan duygu ve düşünceler hakkında yorumlar yapabilmesi, çıkarımlarda bulunabilmesi gibi birçok üst düzey düşünme becerisini kazanmasını sağlamaktadır

Başvuru Yap