KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Online Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları

Öğrencilerin öğrenme düzeylerini, uzaktan eğitim sürecinde klasik ölçme araçları yerine çağdaş ölçme araçları ile ölçme ve değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesi ve bu sayede daha gerçekçi değerlendirmeler yapılması önemli görülmektedir. Uzaktan eğitim sürecinde öğrenme düzeyleri hakkında daha gerçekçi ölçme ve değerlendirmeler yapılması okulda öğrenilen bilgi ve becerilerin ne derece uygulamaya dönüştürülmesini sağlamaktadır. Senkron yürütülen öğretim sürecinin amaca uygun araçlarla ölçülmesi öğrencilerin öğrenme düzeyleri hakkında daha gerçekçi bilgiler edinilmesini sağamaktadır. Bu sayede öğrencilerin özdeğerlendirme, özdenetim ve metabilişsel düşünme becerilerini kullanarak uzun vadede otokontrol becerisi yüksek olan öğrencilerle elektronik ortamda sürecin izlenmesi gerekli görülmektedir.

Başvuru Yap