KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Süresi                         : 75 Saat (55 saat teori/20 saat Uygulama-5 saat ders izleme,15 saat uygulama)

Eğitim Sertifikası                 : Eğitim sonunda Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticisi/Eğiticisi adaylarına, eğitimi başarı ile tamamlamaları durumunda KTO Karatay Üniversitesi KARSEM tarafından, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası” verilecektir.

Eğitimin Amacı                    : Bu sertifika programının amacı Türkiye genelinde ve yurt dışındaki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Türkçeyi ikinci dil olarak öğreten kurum ve kuruluşlarda, Türkçeyi anadili Türkçe olmayan bireylere öğretecek, Yabancılara Türkçe Öğretimi alanı konusunda yeterli sayılabilecek bilgiye sahip, Yabancı Dil olarak Türkçe Öğreticisi/Eğiticisi yetiştirmektir. Ayrıca Türkiye ve Türk Kültürünün tanıtımında Öğreticilerin üstleneceği rolün de program katılımcılarına öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir               : Bu programa üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği,  Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim, Halk Bilimi, Yabancı Dil Bölümleri, Yabancı Dil ve Edebiyatı bölümlerinin, Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinin lisans düzeyinde 4. sınıfta okuyan veya bu bölümlerden mezun olanlar ile bu alanlarda yüksek lisans, doktora yapmış ve  yapmakta olanlar başvurabilir.

Eğitimin Kazanımları        : Katılımcıların,

a)       Türkçe Öğretimi tarihi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

b)       Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım, Teknik ve Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve ders anlatımlarında bu yaklaşım, teknik ve yöntemlerden etkin bir biçimde yararlanmalarını sağlamak,

c)       Türk Dili ve Tarihi hakkında bildiklerini hedef kitleye uygun bağlamlar oluşturarak uygun tümcelerle nasıl aktaracaklarını öğrenmelerini sağlamak,

d)       Avrupa Ortak Çerçeve Metni ve Avrupa Dil Düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Avrupa Dil Portfolyosu hakkında gerekli bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak,

e)       Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında yapılan sınav hazırlama, uygulama ve Ölçme-Değerlendirme ölçütlerini öğrenmelerini sağlamak,

f)        Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi alanında, öğretime katkı sağlayacak eğitim-öğretim materyallerinin teknolojiyi de kullanarak üretilmesini, geliştirilmesini ve uygulamasını öğrenmelerini sağlamaktır.

  Şahsi başvuru yapmak ve Kredi kartı ile ödeme yapmak isterseniz (bonus ve paraf kartlara taksit imkanı vardır)  mesai saatleri dahilinde KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) Eğitim Danışmanı Tuba ERSOY ile görüşebilirsiniz.

Başvuru Yap