KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Örgütsel Değişim ve Dijital Dönüşüm Eğitimi

*Değişim nedir? Niçin değişmeliyiz?

*Değişim sürecinin aşamaları

*Değişim ihtiyacının tespiti

*Değişimin kabullenilmesi

*Değişim sürecinin planlanması

*Değişim ve risk yönetimi

*Değişim liderliği ve lideri bekleyen sorunlar

*Değişime karşı direnç

*Değişimde istikrar ve kararlılık

*Değişim yönetiminde başarının şartları

*Değişimin etkisi ve sonuçların kontrolü

Dijital Dönüşümde Şirketler

Başvuru Yap