KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ

1. MODÜL: TEMEL YETKİNLİKLER

 • Modülün Özü: “İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir”. Yunus Emre
 • Modülün Süresi: 16 saat
 • Modülün Amacı:
 • Bir bilimsel disiplin olarak koçluğun ne olduğunu ifade etmek.
 • Aktif dinleme, açık ve sağlıklı iletişim, güçlü soru sorma ve takdir etmek yetkinliklerini benimsetmek.
 • İnsanların yalnız görünen tarafları ile değil görünmeyen hatta fark edilmeyen taraflarının da olduğunu katılımcılara göstermek.
 • Katılımcıları değerlerini, inançlarını, güçlü ve zayıf taraflarını sorgulamaya davet etmek.  
 • Katılımcıların kendilerini merkeze alarak bireysel içsel yolculuklarını yapmalarına ve öz farkındalık geliştirmelerine yardım etmek.
 • Modülün İçeriği:
 • Koçluk Nedir? Ne Değildir?
 • Koçun Temel Yetkinlikleri ve Güven İlişkisi Kurarak Bunu Devam Ettirme
 • Koçluk Hizmeti Almak Danışanlara Hangi Katkıları Sağlar?
 • Koçluk Görüşmesinin Tasarımı
 • Aktif, İsteyerek ve Merakla Dinleme
 • Sağlıklı ve Açık İletişim Kurma
 • Soru Sormanın Gücü, Güçlü Sorular
 • Takdir Etme
 • Susturamadığımız İç Sesimiz (Sabotajcı)
 • Değerlerin Koçluktaki Önemi
 • İnançların Farkına Varılması
 • Zirve (Doruk) Deneyimi
 • Mevcut Durum Analizi
 • Farkındalık ve Sorumluluk İlişkisi
 • Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;
 • Koçluk disiplinini tanır.
 • Güçlü ve derin öz farkındalık oluşturmayı öğrenir.
 • Değerleri, olumlu inançları, güçlü yanlarını tanıyan bireylerin özgüvenlerinin artacağını kavrar.
 • Olumsuz inançlarını ve zayıf yanlarını tanıyan bireylerin gelişim alanlarını fark edeceğini anlar.
 • Kendini tam ifade etme becerilerini geliştirir.
 • Önyargısız ve açık iletişim yetkinliğinin bireylerin sosyal zekalarının artacağını bilir.

2. MODÜL: KOÇUN VARLIĞI

 • Modülün Özü: “Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun?”. Farabi
 • Modülün Süresi: 16 saat
 • Modülün Amacı:
 • Yargılayıcı zihni modellemeden anlayan ve öğrenen modellemeye geçmek.
 • Koçluk araçlarını tanımak ve kullanmak.
 • Modülün İçeriği:
 • Koçun Varlığını Hissettirmesi
 • Yaşam Amacını Sorgulamak
 • Olumsuz İnançların Farkına Varmak ve Yaşamdan Çıkarmak
 • Geri Bildirimin Önemi ve Johari Penceresi’nden Geri Bildirim
 • Metaforların Kullanılması
 • Öğrenme Stilleri (Temsil Sistemleri)’nin Koçlukta Kullanılması
 • Algılama Biçiminin Değiştirilmesi
 • Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;
 • Danışanın farkındalık yolculuğunda koçun kendi varlığını baskın bir karakter olmadan nasıl hissettireceğini öğrenir.
 • Yargılayan ilişki yerine anlama ve öğrenme odaklı ilişkiyi tasarlamaya çalışır.
 • Önemli koçluk araçlarını öğrenir.

3. MODÜL: DOYUM VE USTALIK

 • Modülün Özü: “Başka bir insanın hakikati, onun sana açıkladığı şeyde değil, açıklayamadığı şeydedir. Onu anlamak istersen, söylediğine değil, söylemediğine kulak ver”. Halil Cibran
 • Modülün Süresi: 16 saat
 • Modülün Amacı:
 • Transaksiyonel Analizi temel alarak danışanla iletişim kurmayı anlamak.
 • Davranışların altında yatan sebeplere dair farkındalık oluşturmak.
 • Bireylerin aktüel performanslarının potansiyel performansa dönüşmesinin önündeki engeller ve yaşam amacının netleşmesini sağlamak.
 • Hedef belirleme ve planlama stratejilerini öğretmek. Anlaşma yapma, netleştirme, geri bildirim ve yansıtma becerilerini geliştirmek.
 • Modülün İçeriği:
 • Transaksiyonel Analizin Koçlukta Kullanılması
 • Benlik Durumları ve İletişim Teorisi
 • Benlik Durumları ve Koçlukta Kullanılması
 • Temas İletileri
 • Yaşam Pozisyonları
 • Karpman Drama Üçgeni ve Oyunlar
 • Yansıtma, Özetleme, Netleştirme
 • Danışanın Tıkanıklarında Olasılıklarını Artırmak
 • Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;
 • Kişisel bariyerlerin ve potansiyelinin farkına varmaya çalışır.
 • Konfor alanını tanımlayabilir.
 • Etkili iletişim kurmayı öğrenir.
 • Seçenek oluşturma ve beyin fırtınası yöntemlerini öğrenir.
 • İstekleri hedefe dönüştürme, eylem stratejileri belirleyebilme konusunda kazanım sağlar.

 

4. MODÜL: YOL ARKADAŞLIĞI

 • Modülün Özü: “İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur”. Mevlâna Celaleddin Rumi
 • Modülün Süresi: 16 saat
 • Modülün Amacı:
 • Koçluk yetkinliklerini ifade etmek.
 • Koçluk seans kurgusunu yapmak.
 • Kişilik ve mizaç tiplerini tanıtmak.
 • Koçluk araçlarının anlamlı entegrasyonunu sağlamak.
 • Koçluk meslek ahlakını tartışmak.
 • Modülün İçeriği:
 • Koçluğu Sanata Dönüştürmek (Görüşme Tasarımı)
 • Koçluk Yetkinlikleri
 • Pişmanlıklar ve Mutsuzluğu İncelemek
 • Kişilik Tipleri
 • Mizaç Tipleri (Enneagram)
 • Koçların Sıklıkla Yaptığı Hatalar
 • Koçun Koçluk ve Mentorluk Alması
 • Koçluk Etiği
 • Koçun Kendini Tanıtması ve Pazarlaması
 • Modülün Kazandırdıkları: Katılımcılar;
 • Koçluğu sistem bütünlüğü içinde içselleştirir.
 • Kişilik ve mizaç tiplerini tanır ve davranışların altında yatan sebeplerini anlamaya çalışır.
 • Koçun kendisini nasıl tanıtacağını öğrenir.
Başvuru Yap