KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

ETKİLİ SUNUM VE TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin İçeriği

● İş Hayatında İletişim ve Beklentiler

● Herkes Sunum Yapabilir

● Katılımcıları Sunumu Almaya Hazır Hâle Getirme

● Grubun İlgisini Sunum Boyunca Canlı Tutabilme

● Sunum Çeşitleri

● Doğru Bilinen Yanlışlar

● Konuşma İçeriği Oluşturma

● Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları

● Ses Tonu ve Beden Dili Kullanımı

● Duygu ve Düşünceleri Konuşma ve Beden Yoluyla Doğru Aktarma

● Hikâye Anlatımı

● Prova Çeşitleri

● Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları

● Ortamı Hazırlama

● Sunum Planı Oluşturma

● Slayt ve Görsel Kullanımı

● Yapılmaması Gerekenler

● Heyecanı Yönetme

● Zor Soruları Yönetme

● Geribildirim Alma

Başvuru Yap