KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

ETKİLİ SUNUM VE TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİ

ETKİLİ SUNUM VE TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA BECERİLERİ EĞİTİMİ

Her an çevremizle iletişim hâlindeyiz ve bu çift yönlü iletişim içerisinde kendini doğru ifade edebilmek, bildiğini karşı tarafa doğru aktarabiliyor olmak kişinin iş ve özel yaşamında büyük önem taşımaktadır. Hem anlamak hem de anlaşılmak için farklı yöntemler öğrenerek hayatımızı daha kolaylaştırmayı başarabiliriz.

Bu eğitim programı da, katılımcıların sunum yaparken doğallıktan uzaklaşmadan, davranış değişimine odaklı kendilerine özgü bir stil geliştirmelerini, profesyonel sunum tekniklerini özümsemelerini, dili doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirebilmelerini, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurabilmelerini ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin iletilmesini amaçlar.

Eğitimin İçeriği

 • İş Hayatında İletişim ve Beklentiler
 • Herkes Sunum Yapabilir
 • Katılımcıları Sunumu Almaya Hazır Hâle Getirme
 • Grubun İlgisini Sunum Boyunca Canlı Tutabilme
 • Sunum Çeşitleri
 • Doğru Bilinen Yanlışlar
 • Konuşma İçeriği Oluşturma
 • Hazırlıklı Konuşma Uygulamaları
 • Ses Tonu ve Beden Dili Kullanımı
 • Duygu ve Düşünceleri Konuşma ve Beden Yoluyla Doğru Aktarma
 • Hikâye Anlatımı
 • Prova Çeşitleri
 • Hazırlıksız Konuşma Uygulamaları
 • Ortamı Hazırlama
 • Sunum Planı Oluşturma
 • Slayt ve Görsel Kullanımı
 • Yapılmaması Gerekenler
 • Heyecanı Yönetme
 • Zor Soruları Yönetme
 • Geribildirim Alma

 

 

Kazanımlar

 • Başarılı bir sunumun püf noktaları
 • Doğru beden dili ve bu dilin oluşturulması
 • Sesin bir enstrüman olarak kaliteli kullanım yolları
 • Diksiyon ve konuşmada doğru bilinen yanlışlar
 • Doğru nefes kullanımı
 • Konuşma ve sunumlarda insanları etkileme yöntemleri
 • Dinleyici kitlesini tanıma
 • Etkili dinleme ve bunu etkileyen faktörler
 • Konuşmanın ilginç ve amaca yönelik yapılması

 

Kimler Katılabilir?

 • Eğitim verme ve topluluk önünde sunum yapma becerilerini geliştirmek isteyen lider, eğitmen, eğitimci, girişimci, her düzeydeki profesyoneller ve öğrenciler
 • İnsanları etkilemek, iletişim becerilerini geliştirmek, insanlara bir konuda ilham vermek isteyenler
 • Topluluk önünde konuşma fobisi olan ve bunu yenmek isteyenler
Başvuru Yap