KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

IBM SPSS Amos İle Yapısal Eşitlik Modellemeleri ve Sonuçların Raporlanması

Bu eğitimin amacı; AMOS Programı vasıtasıyla gerçek veriler üzerinden yapısal eşitlik modellemelerinin nasıl çizileceği, yürütüleceği ve yorumlanacağını ve analiz sonuçlarının bilimsel bir araştırmada APA stiline göre nasıl raporlanacağını öğretmektir.

Bu eğitimin içeriğini; IBM SPSS AMOS Programı vasıtasıyla gerçek veriler üzerinden yapısal eşitlik modellemelerinin nasıl çizileceği, yürütüleceği ve yorumlanacağını ve analiz sonuçlarının bilimsel bir

araştırmada APA stiline göre nasıl raporlanacağı konuları oluşturmaktadır.

 

 

1.Yapısal eşitlik modellemeleri ile ilgili teorik alt yapı

2. AMOS programının menu tanıtımı

3. Birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi

4. Ölçüm modelleri

5. Gösterge değişkenlerle yol (path) analizi

6. Yapısal eşitlik modellemesi

7. Model uyum değerleri

8. Model modifikasyonu

9. Aracılık testleri

10. Çoklu grup analizleri

Başvuru Yap