KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

YÖNETİCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

ONLİNE EĞİTİM

YÖNETİCİ KOÇLUĞU EĞİTİMİ

 • Eğitimin Özü: “Çok söyleyen değil çok iş yapan yöneticiye muhtaçsınız”. Hz. Ömer
 • Eğitimin Süresi: 16 saat
 • Eğitimin Ön Koşulu: En az 50 saatlik temel koçluk eğitimini almış olmak
 • Eğitimin Amacı:
 • Liderlik tiplerini tanıtmak.
 • Durumsal liderlik tipinin koçlukta bir araç olarak nasıl kullanılacağını anlatmak.
 • Koçvari liderliği anlatırken kurumsal bağlamda yöneticilere nasıl koçluk yapılacağını ifade etmek.
 • Sponsorluk anlaşmaları konusunda bilgi vermek.
 • Eğitimin İçeriği
 • Yönetici Koçluğu ve Yönetici Koçluğu ile Bireysel Koçluk Arasındaki Fark Nedir?
 • Yönetici ile Lider Arasındaki Farklar
 • Kimlerden Lider Olmaz
 • Güçlü Liderin Yetkinlikleri
 • Ölümcül Yönetici Hataları
 • Takdirin Önemi
 • Yöneticinin Motivasyon Araçları
 • Bireylerden Takım Yapmak
 • İkiyüzlü Lider
 • Liderlik Çarkı
 • Algı Yönetimi
 • Kişisel SWOT
 • GROW
 • Davranış Değiştirmek
 • ÖZGAYE Hedefler ve Hedef Yönetimi
 • Eğitimin Kazandırdıkları:
 • Yöneticilikten liderliğe giden yolu inşa etmeyi öğrenir.
 • Durumsal liderliği içselleştirir.
 • Bir lider olarak takımı koçvari yönetmeyi öğrenir.
 • Bir yönetici koçu olarak kariyer, performans koçluğu yaparken yöneticilerin tıkanıklarının ve çözüm yöntemlerinin farkına varmasını sağlar.

i

Başvuru Yap