KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

EngelSİZ Drama (Yaratıcı Drama Atölyesi)

Eğitimin Amacı; Dramanın birleştirici/bütünleştirici çemberi özel gereksinimli çocukların eğitime erişimi konusundaki engelleri aşmak için kuruluyor. Tüm çocuklar için eğitim hakkını ve çocuğun üstün yararını savunan herkesi drama çemberimize davet ediyoruz. Ülkemizdeki engelli bireylerin en büyük sorunu eğitim sorunudur. TÜİK’in 2010 yılındaki yayınladığı bir rapora göre kayıtlı olan engelli bireylerin sadece %7,7’si lise ve üstü öğrenime sahip. Ülkemizde okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamında olmasa da özel gereksinimli çocuklar için okul öncesi eğitim zorunludur. Özel gereksinimli çocukların okullaşma oranının yeterli seviyelerde olmamasının önünde birçok engel bulunmaktadır. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yaklaşımları bu engellerden bir tanesidir. Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda öğretmenlerin kendi sınıflarında kaynaştırma öğrencisinin bulunması konusunda istekli olmadığını ortaya koymaktadır. “engelSİZ Drama” atölyesi tüm çocukların eğitim hakkının savunulması ile ilgili bir farkındalık çalışması olarak planlanmıştır. Herkes için Eğitimi savunanları drama çemberimize bekliyoruz

Eğitim Kazanımları ;

Özel gereksinimli çocukların eğitime katılımı konusunda farkındalığın arttırılması.

Katılımcıların özel gereksinimli çocukların eğitim hakkı konusunda bilinç düzeyinin arttırılması.

Katılımcıların özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşamda yaşadıkları güçlüklerin farkına varması.

Başvuru Yap