KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM (PDÖ) KURSU

 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI

 PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM (PDÖ) KURSU

 

Kursun Hazırlanışı

Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yeni bir bilginin elde edilmesi ve kullanılmasında başlangıç noktası olarak problemleri kullanma ilkesine dayalı bir öğrenim yöntemidir. PDÖ oturumları, öğrenen merkezli, küçük gruplarda, bilginin hazır verilmediği, bir problemin öğrenmeyi başlattığı, problemlere çözüm aranırken ekip çalışmasına ihtiyaç duyulan, eğiticilerin ise sadece yönlendirici olduğu, rehberlik yaptığı aktif öğrenme ortamlarıdır. KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı (TEBAD)  Başkanı Doçent Dr. Füsun SUNAR kursu hazırlamakta ve yürütmektedir.

Kursun Amacı

Güncel, öğrenci merkezli interaktif öğrenim yöntemlerinden biri olup bu konuda eğitime ihtiyaç duyulan PDÖ yönlendiriciliği ve senaryo yazımı konusunda temel bilgilerin aktarımıdır. 

Kursun İçeriği

Kurs bir tam gün sürecek şekilde yapılandırılmıştır. Kısa tanışma ve ısınmalarla başlayan kurs programı teorik sunumlardan çok interaktif ve uygulamalı sürdürülebilecek şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır. PDÖ tanım ve ilkeleri, PDÖ uygulaması, örnek senaryo oturumu, PDÖ yönlendiricisinden beklenenler, senaryo yazımı ve senaryonun özellikleri, örnek senaryo yazımı kursta anlatılan konular ve uygulamalardır.  Örnek PDÖ senaryosu uygulaması ve senaryo yazımı ile teorik içerik pratiğe yansıtılmaya çalışılmaktadır. Kursiyerlerimizin kurs sonrasında öğrencilerle olan PDÖ oturumlarına gözlemci olarak katılması hızlı bir şekilde eğitim ortamına uyum ve desteklerini sağlayacaktır.

Kurs Katılımcılarından Beklentilerimiz

Bu kurs, katılımcılarının kurs sürecinde kazanacakları bilgi ve becerilerin kendi eğiticilik becerilerine ve fakülte eğitim ortamının gelişimine katkı sağlamaya yönelik olarak tasarlanmaya çalışılmıştır. Kurs katılımcılarından beklentilerimiz:

  • Kursa etkin olarak katılmak
  • Kursta konu edilen bilgi ve becerilerini eğitim ortamında hayata geçirerek tıp eğitiminin kalitesini artırmak için çalışmak
  • Kurs süresince ve sonrasında geribildirim vererek kurs içeriğinin gelişimine katkıda bulunmak
  • Kurs sonrasında öğrencilerle yapılacak olan PDÖ oturumuna gözlemci olarak katılmak.

Kurs Bilgileri

Kurs en az 8 en çok 13 – 15 katılımcı ile sınırlıdır

Kursa tam zamanlı katılım esastır aksi halde sertifika alınması mümkün değildir

Kurs programında belirtilen saatlere uyum gösterilmesi gerekir.

 

Kurs Günü: 19 Şubat 2022 ( Cumartesi )

Kurs başlama saati: 09:00

Kurs bitiş saati: 18:00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP EĞİTİMİ ve BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (TEBAD)

T.C. N.E. ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ

TIP EĞİTİMİ VE BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI

TEMEL PROBLEME DAYALI ÖĞRENİM (PDÖ-21) KURSU

 

19 Şubat 2022 Cumartesi

09: 00 - 09: 30            : Açılış, tanışma ve ısınma - Beklentilerin alınması

                                  Senaryo yazım gruplarının oluşturulması

09: 30 - 10: 00            : Tıp Eğitiminde PDÖ ve PDÖ Uygulamaları

                                       – Dr. Nazan KARAOĞLU

10: 00 - 10: 15                       : Kahve Arası

10: 15 - 11: 15            : PDÖ’ de Senaryo Yazımı –  Dr. Nazan KARAOĞLU

11: 15 - 11: 30                       : Kahve Arası

11: 30 - 12: 15            : Senaryo Uygulaması 1. Oturum Dr. Nazan KARAOĞLU  

12: 15 - 13: 15                        : Yemek Arası

13: 15 - 14: 15            : Senaryo uygulaması 2. ve 3. Oturum - Dr. Nazan KARAOĞLU  

                                   Senaryonun Değerlendirilmesi                      

14: 15 - 14: 30            : Kahve Arası

14:30-  15: 15           : PDÖ Yönlendiricisinden Beklenenler – Dr. Nazan KARAOĞLU  

15: 15 - 15: 45            : Geribildirim verme

15: 45 - 16: 00            : Kahve Arası

16: 00 - 16: 45            : Grupların yazdığı senaryoların okunması- tartışılması

                                       -Dr. Nazan KARAOĞLU

16: 45 - 17: 00            : Kursun Değerlendirilmesi Katılım Belgelerinin verilmesi

Yer                             : Dekanlık Toplantı Odası

 

TIP EĞİTİMİ ve BİLİŞİMİ ANABİLİM DALI (TEBAD)

Başvuru Yap