KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

Şirketlerde İç Denetim Eğitimi

İÇ DENETİM SERTİFİKA PROGRAMI

Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Vazgeçilemez Bir Görevi : İÇ DENETİM

İşletme içi yapılan suistimallerin önlenmesi ve ortaya çıkarılması iç denetim ile mümkündür.

İç denetim, kurumunuzun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif güvence faaliyetleridir. 

İç denetim Sertifika Programının amacı nedir?

İç denetim sistemleri kapsamında işletme varlıklarının korunması, doğru ve güvenilir bilgi edinilmesi, mizan, hesap ve mali tabloların denetimi, denetim raporları, denetim teknikleri ve denetim kanıtları konularında uygulamaya dönük profesyonel bilgilerin aktarılması, şirketleri risk değerlerinin ölçülmesi, denetim talimatlarının hazırlanması, iç denetim ve raporlama sistemlerinin oluşturularak denetim kadrolarının eğitilmesidir.

İç denetim Sertifika Programına kimler katılabilir?

-Şirket ve kurumun sahibi

-Denetim kadroları

-Muhasebe uzmanları

-Raportörler

-Serbest Muhasebeci ve Mali müşavirler

-Üniversite öğrencileri

-Kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen tüm profesyoneller 

Başvuru Yap