KARSEM KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

bilgi@karsem.com.tr
    İletişim : 0332-2217254

ÇOCUK TESTLERİ SERTİFİKA PROGRAMI

Kimler Katılabilir: Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar, Rehber Öğretmenler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanları, Özel Eğitimciler ve bu bölümlerde okuyan 3. Sınıf ve 4 Sınıf öğrencileri.

Rene Gilles Testi: 4-12 yaş arasındaki çocuklarda etraflarındaki bireylerle kurdukları kişisel ilişkileri araştırmak ve sosyal uyumlarını değerlendirmek amacı ile kullanılır. Aynı zamanda çocuğun hangi tür sosyo-psikolojik özelliklere sahip olduğunu anlamak için başarılı bir araçtır.

Bender-Gestalt Testi : 9 basit çizimden oluşan görsel motor algılama, performans testidir. Çocuk ve yetişkin olarak ayrılan bu test daha çok çocuklara yönelik kullanılmaktadır. Çocuklar için kullanılan formunda yaş sınırı 5 yaş 6 ay ile 11 yaş arasıdır. Zekânın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır. 9 şekilden oluşmaktadır ve bu şekilleri kişinin çizmesi istenir. Görülen ve çizilen şekillerin her bir farklılığı farklı puanlandırılarak kişinin görsel motor algılama puanı hesaplanır.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş ve üstü bireylere bireyin görsel dikkat, algı, bellek duruma dair bilgi edinmek amacıyla uygulanır. 

Louisa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi : Louisa Duss  psikanalitik hikâyeler testi 10 ayrı kısa hikâyeden oluşur. Testte her öykünün ayrı bir içeriği vardır. Amaç Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır. Louisa Duss  testi, çocukların sorunlarını çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerden biridir. Bu testte yararlanılan hikâyeler, çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 yaş 6 ay ile 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır, görsel algı seviyelerini ölçer ve görsel alanda hangisinin geliştirilmesi gerektiğini gösterir. El-Göz Koordinasyonu, Şekil-Zemin Ayırımı, Algılama Sabitliği (Şekil Değişmezliği ), Mekânla Konumun Algılanması (Uzaydaki Pozisyon) ,Mekan İlişkilerinin (Uzay ilişkilerinin) Algılanması olmak üzere 5 algısal beceriyi ölçen bir performans testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE): 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi bu testte 4 farklı alanda incelenmektedir. Bu test sadece anne baba veya çocukla daha çok vakit geçiren veya ilgilenen kişi tarafından doldurulmalıdır. Çocuğun becerileri ve gelişimini değerlendirmeye yöneliktir.

Gesell : 3-7 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.

Porteus Labirenti: 5 ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan zekânın performans kısmını ölçen bir testtir. 12 labirentten oluşmaktadır.

Catell 2A Zeka Testi: (Catell Culture Free intellegence Test) 7-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan 25 dakika suren bir zeka testidir. Zekânın soyut alandaki işlevini saptamaktadır.

Peabody Kelime Anlama Testi: 100 resimden oluşmaktadır. Çocuğun 100 resme bakarak doğru olarak tanımlaması istenir. Aldığı doğru sayısına göre çocuğun dil gelişim yaşı ortaya çıkar

Kent Egy: 6-14 yaş arasındaki bireylerin zekâsını incelemeye yarar. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan hastalara ve normal kişilere uygulanabilir

Goodenough Bir insan Çiz Testi: 3-12 Yaş arası çocuklara uygulanan performans testidir. Grup olarak da uygulanabilir. Zaman sınırlaması yoktur.

Başvuru Yap